ΑρχικήMMMΤα αποτελέσματα της χρήσης του 2020 της Siemens. Έσοδα 57,1 δισ. και παραγγελίες 60 δισ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2020 της Siemens. Έσοδα 57,1 δισ. και παραγγελίες 60 δισ.

Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του 12μηνου της οικονομικής χρήσης του 2020 έδωσε στη δημοσιότητα η Siemens. Στο 12μηνο, τα έσοδα έφτασαν τα 57,1 δις και οι παραγγελίες τα 60 δις., ενώ τα προτεινόμενα κέρδη ανά μετοχή τα 3,5 ευρώ.

Τα αποτελέσματα του 2020

-Παραγγελίες €60.0 δισ. και έσοδα €57.1 δισ. για δείκτη καταγραφής της τάσης των πωλήσεων στο 1.05

-Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν μειώσεις κατά 7% και 2% αντιστοίχως σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τόσο σε ονομαστική όσο και σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου.

-Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στα €7.6 δισ., 3% κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Το 14.3% περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ περιελάμβανε ένα θετικό αποτέλεσμα €0.8 δισ. από τη συμμετοχή στη Bentley Systems, Inc., που συνέβαλε 1.5 ποσοστιαίες μονάδες στο περιθώριο, αντισταθμιζόμενο μερικώς από αποζημιώσεις €0.5 δισ. που έλαβαν 0.9 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα αποτελέσματα εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων επηρεάστηκαν από μείωση €0.5 δισ. εξαιτίας μιας μετοχικής επένδυσης.

-Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα €4.2 δισ., συμπεριλαμβανομένης μιας απώλειας της τάξης των €0.1 δισ. από δραστηριότητες που διακόπηκαν σε σύγκριση με το €0.5 δισ. στο προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από καθαρά κέρδη σε €5.00.

-Με το spin-off της ενεργειακής επιχείρησης, η Siemens διέθεσε το 55.0% των συμμετοχών της στη Siemens Energy AG στους μετόχους της, ένα επιπλέον 9.9% μεταφέρθηκε στη Siemens Pension-Trust e.V και το υπόλοιπο 35.1% των μετοχών ανήκει στη Siemens και αναφέρεται στη Συμφιλίωση με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Reconciliation to Consolidated Financial Statements) ως Siemens Energy Investment.

Οι εκτιμήσεις για το 2021

Όπως αναφέρει η εταιρεία, όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το χρηματοοικονομικό έτος 2021, η πανδημία COVID-19 δεν θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, αναμένουμε μια αρκετά ισχυρή επιστροφή στην αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ενώ αναμένουμε ότι σημαντικές βιομηχανίες πελατών για τη Siemens θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία και διαρθρωτικές αλλαγές ειδικά για τη βιομηχανία, και ότι αυτό θα κάνει την αύξηση των παγκόσμιων σταθερών επενδύσεων να μείνει πίσω σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ, αναμένουμε βελτιωμένες συνθήκες ιδιαίτερα για τις υψηλού περιθωρίου σύντομου κύκλου επιχειρήσεις μας κατά το δεύτερο εξάμηνο του χρηματοοικονoμικού έτους 2021.

Επιπλέον, αναμένουμε ότι οι αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις θα επιβαρύνουν σημαντικά τόσο τους ονομαστικούς ρυθμούς αύξησης σε όγκο όσο και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) για τις βιομηχανικές μας επιχειρήσεις το χρηματοοικονομικό έτος 2021.

Για συγκρίσιμα έσοδα, καθαρά από συναλλαγματικές διαφορές και αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, αναμένουμε ότι ο Όμιλος Siemens θα επιτύχει μέτρια ανάπτυξη και δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων πάνω από τη μονάδα.

Η Digital Industries αναμένει ότι τα συγκρίσιμα έσοδα του χρηματοοικονομικού έτους 2021 θα αυξηθούν μέτρια σε ετήσια βάση. Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ αναμένεται από 17% έως 18%.

Η Smart Infrastructure αναμένεται να επιτύχει μέτρια αύξηση συγκρίσιμων εσόδων το χρηματοοικονομικό έτος 2021. Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ αναμένεται από 10% έως 11%.

Λόγω κυρίως του ότι εκτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος παραγγελιών της, η Mobility αναμένει μεσοψήφια αύξηση συγκρίσιμων εσόδων το χρηματοοικονομικό έτος 2021. Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITA αναμένεται να είναι 9,5% έως 10,5%.

Υποθέτοντας ότι οι προσδοκίες που περιγράφονται παραπάνω θα εκπληρωθούν κατά τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού έτους 2021, αναμένουμε ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν συγκρατημένα από €4.2 δισ. το χρηματοοικονομικό 2020, παρά τις έντονες συναλλαγματικές αντιξοότητες.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις μας για το καθαρά κέρδη, υποθέτουμε ότι το κέρδος εκποίησης που σχετίζεται με την ανακοινωμένη εκποίηση της Flender θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη Siemens Energy.

Στο πλαίσιο της μετοχικής επένδυσής μας στη Siemens Energy, αναμένουμε επιπτώσεις €0.3 δισ. από την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων, επιπλέον της συμμετοχής μας στα κέρδη μετά τους φόρους. Αναμένουμε επίσης τα έξοδα που απομένουν από τη spin-off συναλλαγή.

Από αυτές τις εκτιμήσεις εξαιρούνται οι επιβαρύνσεις από νομικά και κανονιστικά θέματα και επιπτώσεις σε σχέση με την προγραμματισμένη εξαγορά της Varian Medical Systems, Inc. από τη Siemens Healthineers, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του ημερολογίου έτους 2021.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο