ΑρχικήMMMΤην άμεση εφαρμογή του νέου νόμου για την πληρωμή των οδηγών ταξί και την εντατικοποίηση των ελέγχων, ζητεί η ΠΟΕΙΑΤΑ

Την άμεση εφαρμογή του νέου νόμου για την πληρωμή των οδηγών ταξί και την εντατικοποίηση των ελέγχων, ζητεί η ΠΟΕΙΑΤΑ

Την άμεση εφαρμογή του νέου νόμου για την πληρωμή των οδηγών ταξί και την εντατικοποίηση των ελέγχων, ζητεί η ΠΟΕΙΑΤΑ, με επιστολή της στην ΑΑΔΕ, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητεί την εφαρμογή του άρθρου 75, το οποίο έχει ως εξής:

Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4530/2018

1.Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης.

Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί.».

Επίσης, την άμεση έναρξη των ελέγχων από κάθε αρμόδια αρχή σε εφαρμογές και σε συνεργαζόμενα με αυτές Ε.Δ.Χ. Ταξί.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο