ΑρχικήMMMΤρίμηνη και τελευταία παράταση της προμήθειας του ΗΑΣ στα τουριστικά λεωφορεία

Τρίμηνη και τελευταία παράταση της προμήθειας του ΗΑΣ στα τουριστικά λεωφορεία

Τρίμηνη και τελευταία παράταση της προμήθειας του «Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος» των τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. έως 30.09.2016.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η, υπ’ άριθμ. Γ456/οικ.39494/2611/16 (ΦΕΚ 1956-30/6/2016, ΤΕΥΧΟΣ Β), απόφαση της υφυπουργού Μεταφορών Μαρίνας Χρυσοβελώνη, σύμφωνα με την οποία:

«Οι ιδιοκτήτες των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. υποχρεούνται έως τις 30/9/2016, να έχουν εφοδιάσει τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία τους με το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα.

Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία (ήτοι από 1/10/2016), εφόσον διαπιστωθεί από Φορέα Ελέγχου μη ύπαρξη ή αλλοίωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, τότε, πέραν άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου…»

 «…Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. Γ456/34931/3345/13 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄) όπως ισχύει».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο