ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΆνοδο εσόδων 3,6% και κερδών προ φόρων 13% παρουσίασε, το 2016, ο ΟΛΠ

Άνοδο εσόδων 3,6% και κερδών προ φόρων 13% παρουσίασε, το 2016, ο ΟΛΠ

Άνοδο εσόδων 3,6% και κερδών προ φόρων 13% παρουσίασε, το 2016, ο ΟΛΠ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 103,5 εκατ., έναντι 99,9 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%, παρά την αρνητική συγκυρία (παρατεταμένη οικονομική ύφεση, προσφυγικό, απεργιακές κινητοποιήσεις).

Αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Car Terminal κατά 1,4 εκ. (13.4%) και τη κρουαζιέρα κατά 1,0 εκ. (8,2%), ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά 3,9 εκ. περίπου.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 11,0 εκ., έναντι € 9,8 εκ. της χρήσης 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 13% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο σχεδόν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μείωση 8,0% και ανήλθαν σε € 92,8 εκ., έναντι € 100,9 εκ.  το 2015.

Μείωση σημειώθηκε κατά € 2,2 εκ. ή 4,3% στις αμοιβές προσωπικού, που ανήλθαν σε € 49,9 εκ. έναντι € 51,5 τη προηγούμενη χρήση.

Σημαντική μείωση παρουσίασαν και τα έξοδα διοίκησης, τα οποία μειώθηκαν κατά € 5,5 εκ. ή 20,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. κατέβαλε αυξημένο κατά 1,0 εκ. αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για το 2016, λόγω της νέας σύμβασης παραχώρησης που υπογράφηκε στις 24/6/2016 και με βάση την οποία το ποσοστό του ανταλλάγματος παραχώρησης αναπροσαρμόστηκε στο 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του, αντί του 2%.

Τέλος, αναφέρεται ότι με βάση το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου 2017 και η αποκοπή του μερίσματος για τις 19 Ιουλίου 2017.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο