ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΕκδικάζεται, στις 13/12, προσφυγή της Ελλάδας κατά της ΕΕ για υπόθεση κρατικών ενισχύσεων σε ΣΕΠ/Cosco

Εκδικάζεται, στις 13/12, προσφυγή της Ελλάδας κατά της ΕΕ για υπόθεση κρατικών ενισχύσεων σε ΣΕΠ/Cosco

Εκδικάζεται, στις 13/12, προσφυγή της Ελλάδας κατά της Επιτροπής για υπόθεση κρατικών ενισχύσεων σε ΣΕΠ / Cosco.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικαστηρίου της ΕΕ, η εταιρία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ) είναι δημόσια εταιρία κοινής ωφέλειας, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλλεύσεως των γηπέδων, κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς, δυνάμει συμβάσεως παραχωρήσεως διάρκειας 40 ετών που συνήφθη με το ελληνικό κράτος το 2002.

Η σύμβαση αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα του ΟΛΠ να παραχωρεί προσωρινά σε τρίτους επιμέρους χώρους του λιμένα έναντι πληρωμής.

Στις 30 Ιανουαρίου 2008, ο ΟΛΠ προκήρυξε ευρωπαϊκό δημόσιο διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ορισμένων προβλητών για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού υποβλήθηκαν στον ΟΛΠ δύο προσφορές, μία εκ των οποίων από την εταιρία Cosco Pacific Limited (Cosco), η οποία επελέγη και συνέστησε στο πλαίσιο αυτό εταιρία ειδικού σκοπού, την Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ).

Τον Νοέμβριο του 2008 ο ΟΛΠ υπέγραψε σύμβαση παραχώρησης με τον ΣΕΠ η οποία κυρώθηκε με το νόμο 3755/2009.

Κατά το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2009, ο Νομάρχης Πειραιά, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών υπέβαλαν καταγγελίες στην Επιτροπή.

Στις καταγγελίες αυτές υποστήριζαν, κατ’ ουσίαν, ότι η Ελληνική Δημοκρατία χορήγησε παράνομη κρατική ενίσχυση στον ΣΕΠ, υπό μορφή φορολογικών απαλλαγών που προβλέπονταν στον νόμο 3755/2009 και με την προσθήκη ευνοϊκών διατάξεων στη σύμβαση παραχωρήσεως μετά την υποβολή των προσφορών.

Στις 23 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2015/1827 με την οποία βρήκε ότι η Ελλάδα χορήγησε παράνομη κρατική ενίσχυση στις εταιρείες ΣΕΠ και Cosco.

Στις 2 Ιουνίου 2015, η Ελλάδα άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο