ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΗ αύξηση της τιμής των καυσίμων επηρέασε αρνητικά τα μεγέθη της Attica (BlueStar, Superfast)

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων επηρέασε αρνητικά τα μεγέθη της Attica (BlueStar, Superfast)

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις 112,04 εκατ. (109,63 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 7,07 εκατ., έναντι κερδών 21,66 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016.

Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 22,26 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2,20 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η ανωτέρω απόκλιση στην κερδοφορία, σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2016, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό άνω των 15 εκατ.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

Στις 30 Ιουνίου 2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 47,46 εκατ. έναντι Ευρώ 51,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016. Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 535,85 εκατ. (Ευρώ 547,91 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.6.2017 ανέρχεται σε Ευρώ 256,72 (Ευρώ 255,44 την 31η Δεκεμβρίου 2016) από τα οποία Ευρώ 227,50 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 229,81 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) και Ευρώ 29,22 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 25,64 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2017 σε Ευρώ 375,13 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,96 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Μεταφορικό έργο

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2017, η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 5,4% στους επιβάτες, κατά 9,9% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 2,3% στα φορτηγά οχήματα.

Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 16,8% στους επιβάτες, κατά 14,2% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά οχήματα.

Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2016.

Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, το α΄ εξάμηνο του 2017, εκτελώντας συνολικά 4,8% περισσότερα δρομολόγια από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,3% στους επιβάτες, κατά 9,2% στα Ι.Χ. οχήματα, και κατά 1,7% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο