ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΗ Τράπεζα Πειραιώς ενεχυρίασε 74,34 εκατ. μετοχές του ομίλου Attica

Η Τράπεζα Πειραιώς ενεχυρίασε 74,34 εκατ. μετοχές του ομίλου Attica

H Attica ανακοίνωσε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής της 29ηςΙουνίου 2016, ότι την 08.11.2016 η μέτοχος «ΜIG SHIPPING S.A.», πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπο, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εκδότρια, ήτοι τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι την 2.11.2016 ενεχυριάστηκαν 74.343.674 μετοχές της Εκδότριας, κυριότητος της ως άνω μετόχου, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.». Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 2.11.2016 ανήλθε σε  0,86 ευρώ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο