ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΙκανοποίηση στην Attica για την άντληση κεφαλαίων 175 εκατ. ευρώ. Ο καταμερισμός τους

Ικανοποίηση στην Attica για την άντληση κεφαλαίων 175 εκατ. ευρώ. Ο καταμερισμός τους

Ικανοποίηση στην Attica (BlueStar, Superfast, HSW) και την μητρική εταιρεία, MIG για την υπερκάλυψη του ομολογιακού δανείου και την άντληση κεφαλαίων 175 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 375,6 εκατ.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Το ποσό των 175 εκατ. που συγκεντρώθηκε θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανείων θυγατρικών και της εκδότριας, συνολικού ύψους 99,05 εκατ.

Το υπόλοιπο μέχρι το ποσό των 125 εκατ. ευρώ, ήτοι 25,94 εκατ., θα διατεθεί για την αγορά και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού πλυντρίδων καυσαερίων (scrubbers), ήτοι συσκευών για τον έλεγχο αέριων εκπομπών και ειδικά όξινων αερίων, σε επιλεγμένα πλοία των θυγατρικών της εκδότριας, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, αναλόγως της διαθεσιμότητας του κατασκευαστή.

Το υπολειπόμενο ποσό, ήτοι έως 50 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί εντός 12 μηνών για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης θυγατρικών, την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της εκδότριας, ή/και την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανεισμού θυγατρικών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο