ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΜείωση κύκλου εργασιών έως 40% εκτιμά για εφέτος η Attica (Blue Star, Superfast και Hellenic Seaways). Στα 20,85 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2019

Μείωση κύκλου εργασιών έως 40% εκτιμά για εφέτος η Attica (Blue Star, Superfast και Hellenic Seaways). Στα 20,85 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2019

Στα 405,40 εκατ. ευρώ ανήλθαν πέρσι οι ενοποιημένες πωλήσεις της Attica Group, μητρικής εταιρείας των Blue Star, Superfast Ferries και Hellenic Seaways, αυξημένες κατά 10,9%, έναντι των 365,40 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2018.

Η Hellenic Seaways ενοποιήθηκε, για πρώτη φορά, για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις της Attica Group. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για την περίοδο 1.6.2018 -31.12.2018.

Ως εκ τούτου, σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη ενοποίησης, δηλαδή της HSW για ολόκληρη τη χρήση 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν στο 2,1%.

Η αύξηση αυτή επετεύχθη, όπως αναφέρει η Attica, παρότι ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με δύο επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία λιγότερα (SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο 2018 και στη συνέχεια επωλήθησαν βάσει των όρων της συμφωνίας απόκτησης της HSW.

Ωστόσο, για εφέτος η πρόβλεψη αναφέρεται σε κάμψη εσόδων 30% – 40%.

Στα 20,85 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2019

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 78,02 εκατ. Ευρώ, έναντι 57 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 37%, κυρίως λόγω των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 20,85 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 17,27 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 15,80 εκατ. ευρώ από την πώληση του πλοίου SUPERFAST XII.

Την 31.12.2019, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 105,33 εκατ. ευρώ έναντι 59,42 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 688 εκατ. ευρώ (690,36 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2019 ανέρχεται σε 410,76 εκατ. ευρώ (346,08 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018), από τα οποία 391,70 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (274,50 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018) και 19,06 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (71,58 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018).

Ειδικότερα, μέσα στο 2019 ο Όμιλος επέτυχε μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 175 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, να αναχρηματοδοτήσει με ευνοϊκότερους όρους δανειακές υποχρεώσεις ύψους 106 εκατ. ευρώ και να ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2019 αντλήθηκαν μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και δανειακών συμβάσεων κεφάλαια ποσού 228 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκαν εξοφλήσεις δανείων ύψους 169,1 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2019 σε 431,98 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 2 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.

Αγορές και μεταφορικό έργο

O στόλος της Attica Group υπό τα εμπορικά σήματα “Superfast Ferries”, “Blue Star Ferries” και “Hellenic Seaways” αριθμεί 30 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό, το οποίο αποκτήθηκε τον Ιούλιο 2019.

Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι υπό μακροχρόνια ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. Το 2019 κατά μέσο όρο απασχολήθηκαν 1.779 εργαζόμενοι στον Όμιλο.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό.

Συνολικά,τα πλοία του Ομίλου για το 2019 μετέφεραν 7,0 εκατ. επιβάτες (6,7 εκατ. στη χρήση 2018), 1,02 εκατ. Ι.Χ. οχήματα (0,95 εκατ. στη χρήση 2018) και 0,39 εκατ. φορτηγά οχήματα (0,36 εκατ. στη χρήση 2018). Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση 2018 το μεταφορικό έργο της HSW ενοποιείται από 1.6.2018.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Σημαντικά γεγονότα του 2019

Στις 26 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη σύναψη δανεισμού με πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ποσού ύψους 53 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 43,90 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Στις 3 Ιουλίου 2019 η Attica Group ανακοίνωσε την παραλαβή του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Anglia Seaways από την εταιρεία DFDS, έναντι τιμήματος 12,05 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς. Το πλοίο έχει ολικό μήκος 142,5 μέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 17,5 κόμβων, είναι έτους κατασκευής 2000, έχει μεταφορική ικανότητα 1.680 μέτρων φόρτωσης ή 120 ασυνόδευτων φορτηγών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ειδικών φορτίων.

Το πλοίο μετονομάστηκε σε Blue Carrier 1 και δρομολογήθηκε στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, στην Ελληνική ακτοπλοΐα.

Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος αύξησε σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα φορτηγών οχημάτων, προσφέροντας επιπλέον επιλογές δρομολογίων στο υφιστάμενο δίκτυο του.

Στις 8 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού έως 175 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24.7.2019, καλύφθηκε κατά 2,15 φορές.

Αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 175 εκατ. ευρώ και η τελική απόδοση καθώς και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκαν σε 3,40%. Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών άρχισε στις 29 Ιουλίου 2019.

Στις 26 Νοεμβρίου 2019, η Attica Group ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου, προχωράει στην υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Στόλου SERTICA, σε συνεργασία με τη Δανέζικη εταιρία Logimatic, με σκοπό να εξασφαλίσει τις πλέον αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου λειτουργίες κεντρικού ελέγχου των δεδομένων που αφορούν την τεχνική διαχείριση των πλοίων σε όλα τα πλοία του στόλου.

Στις 28 Νοεμβρίου 2019, η Attica Group προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορά το 2018, ο οποίος ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards του Global Reporting Initiative (σε επίπεδο συμφωνίας “Core”).

Ο Απολογισμός του 2018 αποτελεί τον 10ο συνολικά Απολογισμό της Attica Group και σηματοδοτεί 10 χρόνια αδιάλειπτης λογοδοσίας στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Απολογισμός κάνει αναφορά σε 84 δημοσιοποιήσεις GRI, επεκτείνει για λόγους διαφάνειας την αναφορά σε συνολικά 225 ποσοτικούς δείκτες και περιλαμβάνει 42 μελλοντικούς στόχους, ενώ συμπεριλαμβάνει και την HSW.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ άλλων θεμάτων, ενέκρινε τη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού 10,79 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το ποσό που διανεμήθηκε στους μετόχους ανήλθε σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού, μείωση εσόδων έως 40% εφέτος

Ο Όμιλος ξεκίνησε τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2020 με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το μεταφορικό του έργο.

Όμως από τα μέσα Μαρτίου, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση του μεταφορικού έργου ενώ παράλληλα έγιναν πολλές ακυρώσεις προεκδοθέντων εισιτηρίων.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε σημαντική ανάσχεση έως μηδενισμός στην είσοδο νέων κρατήσεων για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μείωση του μεταφορικού έργου στη μεταφορά επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων τον μήνα Απρίλιο, σε σχέση με τον Απρίλιο 2019, έφθασε στο 99% στους Διεθνείς Πλόες και στο 96% στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Για τα φορτηγά οχήματα η μείωση έφθασε στο 18% στους Διεθνείς Πλόες και στο 47% στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Η προαναφερόμενη μείωση του μεταφορικού έργου ισοδυναμεί με μείωση του κύκλου εργασιών για το μήνα Απρίλιο κατά 18,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 60%.

Αντίστοιχο ποσοστό μείωσης του μεταφορικού έργου εκτιμάται ότι θα σημειωθεί και το μήνα Μάιο 2020.

Αναμένεται σταδιακή βελτίωση κατά τους επόμενους μήνες του έτους, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών και δεν θα υπάρξει αλλαγή δεδομένων στις συνήθειες των πολιτών όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς στις καλοκαιρινές τους διακοπές ή τυχόν εμπόδια που διαταράσσουν την τουριστική αλυσίδα και κατ’ επέκταση το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Τα ανωτέρω δεδομένα οδήγησαν τη διοίκηση στη λήψη σειράς αποφάσεων με βασικούς στόχους:

α) την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών του Ομίλου,

β) τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας,

γ) τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και της ενίσχυσης της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου λαμβάνοντας αποφάσεις, μεταξύ άλλων, που αφορούν μείωση του αριθμού των δρομολογίων των πλοίων και αναδιάταξη του στόλου των πλοίων ενώ παράλληλα μεγάλος αριθμός πλοίων τέθηκε σε καθεστώς παύσης δρομολογίων, και

δ) την προσαρμογή των στόχων του Ομίλου στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης του μεταφορικού έργου, η διοίκηση προέβη σε σειρά εκτιμήσεων για την πορεία του Ομίλου στην τρέχουσα χρήση 2020, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019.

Στη βάση των ανωτέρω δεδομένων, εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι ο Όμιλος θα καταγράψει ζημίες για τη χρήση 2020.

Με βάση τους ανωτέρω υπολογισμούς, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η διοίκηση, καθώς και τα μέτρα ανακούφισης που έχουν ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι η ρευστότητα του Ομίλου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του.

Σημειώνεται ωστόσο ότι καθώς η πανδημία συνεχίζεται, οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν δραστικά είτε προς τη θετική πλευρά, εφόσoν βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της πανδημίας και ιδιαίτερα το εμβόλιο καθώς και εφόσον υλοποιηθούν αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της τουριστικής δραστηριότητας, είτε αρνητικά, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση και η πανδημία λάβει μακροχρόνια χαρακτηριστικά.

Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, αξιολογώντας κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει από την εξέλιξη της πανδημίας, τα σχετικά μέτρα που λαμβάνουν οι Αρχές, καθώς και την εξέλιξη της μεταφορικής κίνησης και λαμβάνει αποφάσεις έχοντας ως βασικό μέλημα την προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών του και των τοπικών κοινωνιών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο