ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠαρέμβαση του ESPO: Η στρατηγική κινητικότητας της ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη για τα λιμάνια

Παρέμβαση του ESPO: Η στρατηγική κινητικότητας της ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη για τα λιμάνια

Η στρατηγική κινητικότητας της ΕΕ ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά χρειάζεται ένα όραμα για τους θαλάσσιους λιμένες ως κινητήρες ανάπτυξης και ανάκαμψης, αναφέρει, σε ανακοίνωση – παρέμβαση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων Θαλασσών (ESPO).

Στις 9 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα με τίτλο «Στρατηγική για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα – βάζοντας τις ευρωπαϊκές μεταφορές στο δρόμο για το μέλλον».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων Θαλασσών (ESPO) ανακοίνωσε ότι χαιρετίζει τη φιλοδοξία της Στρατηγικής Κινητικότητας να επιτύχει τον στόχο μεταφοράς της Πράσινης Συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90%, ενώ ταυτόχρονα εργάζεται για τη μηδενική ρύπανση στον τομέα.

Ο ESPO, όπως επισημαίνει, υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση να καταστούν όλοι οι τρόποι μεταφοράς βιώσιμοι και να στραφούν προς πιο βιώσιμες λύσεις.

Τα λιμάνια της Ευρώπης μπορούν να αποτελέσουν στρατηγικό εταίρο για την πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ο ESPO θεωρεί τη στρατηγική «λιμένας μηδενικών εκπομπών» ως ενθάρρυνση των τρεχουσών προσπαθειών που καταβάλλουν ήδη οι λιμένες της Ευρώπης για να διευκολύνει τη μείωση των εκπομπών και να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει υποστήριξη για την απαραίτητη υποδομή και εγκαταστάσεις σε θαλάσσιους λιμένες για τον εφοδιασμό και τη μεταφορά νέων ενεργειών, ιδίως υδρογόνου, αναγνώριση του ρόλου των αγωγών και γενικότερα ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ πολιτικών μεταφορών και ενέργειας.

Η κατασκευή ενός λιμένα μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κοινές και συνδυασμένες προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων στον τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ενέργειας στο λιμενικό οικοσύστημα.

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών λιμένων, ο ESPO πιστεύει ότι ο σχεδιασμός συγκεκριμένων χαρτών πορείας σε συνδυασμό με καλά εργαλεία παρακολούθησης και πιστοποίησης, όπως τα εργαλεία EcoPorts και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, είναι ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επιπλέον, η επίτευξη της φιλοδοξίας μηδενικών εκπομπών θα απαιτήσει σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε λιμάνια και σχετικές υποδομές, οι οποίες δεν μπορούν να επιβαρύνουν μόνο τις μεμονωμένες λιμενικές αρχές.

Τα λιμάνια της Ευρώπης με χαρά βλέπουν ότι οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων αναγνωρίζονται ως μια βιώσιμη επιλογή στροφής για τις μεταφορές εντός της Ευρώπης.

Ο ESPO χαιρετίζει επίσης τα ορόσημα για την αύξηση των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς (θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και εσωτερικές πλωτές μεταφορές κατά 25% το 2030 (κατά 50% το 2050) και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές κατά 50% το 2030 (100% το 2050).

Ενώ τα ορόσημα των σιδηροδρόμων και των εσωτερικών πλωτών οδών συνοδεύονται από ενθαρρυντικές πολιτικές, δεν προτείνονται στη στρατηγική κανένα υποστηρικτικό μέτρο για την ενθάρρυνση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων.

Η αύξηση του μεριδίου των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η απλοποίηση των κριτηρίων των θαλάσσιων αρτηριών, η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των θαλάσσιων και χερσαίων συνδέσεων και η αναγνώριση των θαλάσσιων λιμένων ως διασυνοριακών υποδομών είναι απαραίτητη, επισημαίνει ο Οργανισμός.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο