ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠραγματικότητα η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας. Τα οφέλη, αλλά και οι αντιδράσεις

Πραγματικότητα η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας. Τα οφέλη, αλλά και οι αντιδράσεις

Πραγματικότητα αποτελεί η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας (Ηellinic Port Community System), η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με την ηλεκτρονική και διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate της Eurobank.

H ηλεκτρονική λιμενική πλατφόρμα και οι συνέργειες με την Exportgate παρουσιάστηκαν χθες από τον πρόεδρο της Διευθύνουσας Επιτροπής ΗPCS, Δρ. Άγγελο Αμδίτη, τον εμπορικό διευθυντή της ΣΕΠ, Τάσο Βαμβακίδη (στη μέση της φωτογραφίας) και τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Eurobank, Group Chief Digital Officer & επικεφαλής Global Transaction Banking, Μιχάλη Τσαρμπόπουλο (αριστερά στη φωτογραφία).

Όπως επισημάνθηκε, μέσω αυτής της συνεργασίας επιτυγχάνεται η παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για εμπορευματοκιβώτια και φορτία που διέρχονται από ελληνικά λιμάνια, αεροδρόμια και λοιπούς κόμβους, με αποτέλεσμα οι συναλλασσόμενοι εισαγωγείς και εξαγωγείς να επωφελούνται από τις συνέργειες της κοινής αυτής προσπάθειας στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους.

Ουσιαστικά, μέσω του Hellenic Port Community System, το λιμάνι του Πειραιά διαθέτει πλέον ψηφιακές υπηρεσίες που μειώνουν τη διάρκεια των τρεχουσών διαδικασιών από μερικές ώρες σε μερικά λεπτά, παρέχοντας συνεχή πληροφόρηση μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας.

Ακολούθως, η συνεργασία της Eurobank με τις εταιρείες του ομίλου της COSCO  Shipping και η σύμπραξη του Exportgate.gr με το HPCS δημιουργεί προοπτικές και ευκαιρίες για την κάλυψη των εξαγωγικών και εισαγωγικών αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα χαρακτηριστικά του HPCS

Το HPCS, όπως τονίστηκε, παρέχει ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εμπορευματοκιβώτια και φορτία που διέρχονται από τα ελληνικά λιμάνια, με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο υψηλών προδιαγραφών.

Το ΗPCS αυτοματοποιεί, πιστοποιεί και διασυνδέει τις διαδικασίες της λιμενικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με την αυτοματοποίηση των ροών εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων:

-Εξασφαλίζει τη γρήγορη, ασφαλή και ομαλή διακίνησή τους μέσω θαλάσσης, οδικώς, σιδηροδρομικώς και αεροπορικώς.

-Επιταχύνει και διασφαλίζει τη διεκπεραίωση και τον συντονισμό των διαδικασιών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

To HPCS, όπως τονίστηκε, μετασχηματίζει ψηφιακά τις υφιστάμενες διαδικασίες προς όλους τους συναλλασσόμενους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως:

-Ηλεκτρονική Διατακτική και Ηλεκτρονικός Εκτελωνισμός.

-Αφίξεις/Αναχωρήσεις Πλοίων και Αφίξεις/Αναχωρήσεις Σιδηροδρόμων.

-Track & Trace.

-Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (EDI).

-Αποθέματα και κινήσεις Εμπορευμάτων και φορτίων.

-Ηλεκτρονική τιμολόγηση & Ηλεκτρονικές πληρωμές.

Τα πλεονεκτήματα

-Μείωση κόστους και χρόνου κατά 95%, καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία (χρόνος απελευθέρωσης εμπορευματοκιβωτίου, με το HPCS 20 λεπτά  από 6 ώρες που απαιτούνταν πριν).

-Κυβερνοασφάλεια.

-Εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

-Παρέχει ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με πλήρη θωράκιση από κυβερνοαπειλές.

-Αφορά σε ουδέτερη ανοιχτή πλατφόρμα. Χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να είναι όλα τα ελληνικά λιμάνια και όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που αποτελούν κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Διαφάνεια. Διάχυση της πληροφορίας, μέσω μιας κοινής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων (single window) και υποβολή τυποποιημένων πληροφοριών και εγγράφων σε ένα ενιαίο σημείο εισόδου (one stop shop) μια φορά, με απόλυτη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

-Αύξηση παραγωγικότητας. Με τη δια-λειτουργικότητα και την αποφυγή της γραφειοκρατίας μεταξύ των συναλλασσόμενων και των συμμετεχόντων, εξασφαλίζεται η συνεργασία με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο. Συνεχής υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας. Διαθεσιμότητα και υπηρεσίες υποστήριξης 24 x 7.

Τα χαρακτηριστικά του Exportgate

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2013, το Exportgate προωθεί τη δικτύωση ελληνικών εταιρειών με τα μεγαλύτερα και αξιόπιστα διεθνή δίκτυα εμπορίου, καλύπτοντας όλους τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους.

Η στρατηγική συνεργασία της Eurobank με την Banco Santander και η ένταξη του Exportgate στο Trade Club Alliance (TCA), το έχει αναδείξει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνώς International Trade portals, με πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες.

Τα μέλη του Exportgate μπορούν να διερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες έχοντας πρόσβαση σε πάνω από 1 εκατομμύριο προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται ετησίως από πλήθος χωρών παγκοσμίως. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία για πάνω από 200.000 εισαγωγείς από 41 χώρες.

Συνολικά, στο Exportgate, συμμετέχουν πάνω από 3.900 ελληνικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλους τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους. Ισχυρό πλεονέκτημα της πλατφόρμας αποτελεί η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Διεθνούς Εμπορίου του Exportgate η οποία παρέχει στα μέλη του πρόσβαση σε εμπορικές και κλαδικές πηγές και πληροφορίες για περισσότερες από 180 χώρες.

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουν στο Exportgate και οι μεγάλοι ξένοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που συμμετέχουν στο ‘Trade Club Alliance’ αποτελεί το γεγονός ότι στην 1η Γενική Συνέλευση του στη Μαδρίτη, πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση για το Exportgate την οποία παρακολούθησαν όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες.

Οι διαφωνίες για την διαχείριση του HPCS

Η διαχείριση της πλατφόρμας HPCS από την ΣΕΠ έχει προκαλέσει αντιδράσεις λιμενικών φορέων και χρηστών, με το επιχείρημα ότι μια τέτοια πλατφόρμα αποτελεί αρμοδιότητα δημόσιου φορέα, πέρα από την υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτή.

«Η λέξη “υποχρεωτικότητα” αφορά την κανονικότητα της διαδικασίας. Στην ουσία προήλθε από απαίτηση των ίδιων των εταιρειών τακτικών μεταφορών για να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ των πελατών τους, εκ των οποίων άλλοι εξυπηρετούνται από τον ΟΛΠ που είναι άλλη εταιρεία και έχει την προβλήτα Ι και άλλοι εξυπηρετούνται από τη ΣΕΠ που έχει τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.

Επίσης, δημιουργείται άνισος ανταγωνισμός, γιατί μια εταιρεία που είναι στην πλατφόρμα εξυπηρετείται σε 20 λεπτά και πληρώνει το αντίτιμο, ενώ η άλλη που δεν είναι στο σύστημα εξυπηρετείται σε 6 ώρες», σημείωσε ο Τ. Βαμβακίδης της ΣΕΠ.

«Όλες οι μεγάλες εταιρείες τακτικών μεταφορών που είναι και ανταγωνίστριες της Cosco, χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε δώσει από το 2009 που είμαστε στον Πειραιά εχέγγυα αξιοπιστίας για το πως διαχειριζόμαστε την πληροφορία που έχουμε.

Εγγυόμαστε ότι τα στοιχεία που εισάγονται στην πλατφόρμα θα τα γνωρίζουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Ακόμα και την «καταγωγή» του φορτίου, θα την ξέρουν μόνο οι τελωνιακές αρχές με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει, ενώ συνεργαζόμαστε και με την ΑΔΑΕ -Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», συμπλήρωσε ο εμπορικός διευθυντής της ΣΕΠ.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής ΗPCS τόνισε ότι «μονοπωλιακή κατάσταση υπάρχει όταν έχεις πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν έχουν οι άλλοι ή αποκλείεσαι από πληροφορίες που έχουν άλλοι. Σε παγκόσμιο επίπεδο η ψηφιακή πλατφόρμα υπάρχει. Σε άλλα λιμάνια είναι δημόσιες οι δομές, σε άλλα όχι».

Η ανακοίνωση του ΕΒΕΠ για την ψηφιακή πλατφόρμα

Το νέο λιμενικό προϊόν «Hellenic Port Community System» (HPCS) της Cosco και, κυρίως, η υποχρεωτικότητα εγγραφής όλων των χρηστών στη συγκεκριμένη πλατφόρμα πληροφοριών, εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν λιμενικές υπηρεσίες, έχουν προκαλέσει εύλογα ερωτήματα με αναπάντητες ερωτήσεις στους ναυτιλιακούς και επιχειρηματικούς φορείς του λιμανιού, αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΕΒΕΠ.

Τα βασικά ερωτήματα είναι:

Πώς διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που εισάγονται στην πλατφόρμα θα τα γνωρίζουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή; Πώς θα ξέρουν μόνο οι τελωνειακές αρχές την «καταγωγή» του φορτίου;

Τί ακριβώς έχει συμφωνηθεί σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ); Γιατί μόνο στον Πειραιά, ενώ σε κανένα άλλο λιμάνι του κόσμου δεν έχει στηθεί τέτοια πλατφόρμα και δεν τη διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία, παρά μόνο όταν της ανατεθεί και ελέγχεται από Δημόσια Αρχή;

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας, η λειτουργία της οποίας έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις, παρουσίασε επίσημα η εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Σ.Ε.Π.) στη Eurobank και σε δημοσιογράφους.

Όμως, όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, οι θεσμικοί φορείς έχουν ήδη γνωστοποιήσει στα αρμόδια υπουργεία ότι δεν αποδέχονται μία ιδιωτική εταιρεία, όπως η PCT-Cosco να δημιουργεί και να διαχειρίζεται μία τέτοια εφαρμογή και επιπλέον να υποχρεώνει τους πάντες να εγγραφούν σε αυτή, αν θέλουν να εξυπηρετούνται από το λιμάνι του Πειραιά και την Cosco, πληρώνοντας μάλιστα αντίτιμο.

Έτσι, λοιπόν, στην υποχρεωτική χρησιμοποίηση της «πλατφόρμας πληροφοριών», την οποία χειρίζεται η «ιδιωτική εταιρεία» Σ.Ε.Π. της Cοsco, η οποία έχει και την αποκλειστική διαχείριση του λιμανιού του Πειραιά, ενώ είναι και η ίδια ανταγωνιστικός μεταφορέας, έχουν αντιδράσει η πλειονότητα των χρηστών του λιμανιού με επικεφαλής το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τη Διεθνή Ναυτική Ένωση και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, επισημαίνει το ΕΒΕΠ.

Το όλο ζήτημα έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί την αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Ε.Β.Ε.Π., το οποίο έχει αποστείλει στα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και ΑΑΔΕ, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, επιστολές όπου ζητείται η άρση της υποχρεωτικής χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Hellenic Port Community System, που λειτουργεί μόνο στη Σ.Ε.Π. Α.Ε.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο