ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣτα 26,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Attica (ΒlueStar, Superfast) το 9μηνο

Στα 26,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Attica (ΒlueStar, Superfast) το 9μηνο

Η Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2016, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις ευρώ 215,98 εκατ., έναντι ευρώ 222,47 εκατ. το εννεάμηνο 2015 (μείωση κατά 2,9%) και ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ευρώ 62,35 εκατ., έναντι κερδών ευρώ 72,86 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2015.

Η ανωτέρω απόκλιση πωλήσεων, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2015, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Τα κέρδη, μετά από φόρους του Ομίλου, ανήλθαν σε 26,5 εκατ., έναντι 34,50 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015.

Στις 30.9.2016 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 50,43 εκατ. ευρώ έναντι 71,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξόφληση πρόσθετων δανειακών υποχρεώσεων, τον περασμένο Μάιο, ύψους Ευρώ 27,4 εκατ., με συνέπεια τη μείωση των σχετικών χρηματοοικονομικών εξόδων.

Μεταφορικό Έργο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 3,37 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,73 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, 500 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 481 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 224 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 206 χιλ. το εννεάμηνο του 2015.

Εκτελέστηκαν συνολικά 1,3% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το εννεάμηνο 2015.

Τρέχουσες εξελίξεις 

Η Διοίκηση συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων και περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.

Ειδικότερα, στα άμεσα σχέδια του Ομίλου είναι η ενίσχυση της νεοσυσταθείσας εταιρίας Africa Morocco Links (AML), με σκοπό την επέκταση της δραστηριότητας της σε νέες γραμμές μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο