ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΤο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου μετέχει στο έργο “MOSES”, που στοχεύει στην ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική

Το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου μετέχει στο έργο “MOSES”, που στοχεύει στην ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο “MOSES”, το οποίο ξεκίνησε επίσημα πραγματοποιώντας την εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση στις 14 και 15 Ιουλίου 2020.

Το “MOSES” είναι έργο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020). Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 17 εταίροι από 7 χώρες της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ομάδα του έργου επιδιώκει να επιτύχει πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη και την εφαρμοσμένη τεχνογνωσία επιτυγχάνοντας έναν στόχο που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτος και αρκετά δαπανηρός σε επίπεδο μεμονωμένων προσπαθειών.

Το “MOSES” συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στοχεύει να ενισχύσει σημαντικά τη συνιστώσα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζοντας προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λειτουργία μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Θα ακολουθήσει μια διπλή στρατηγική υλοποίησης, η οποία συνίσταται στη μείωση του συνολικού χρόνου για την προσόρμιση στα λιμάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T network) και στην τόνωση της χρήσης υπηρεσιών τροφοδοσίας σε μικρά λιμάνια, τα οποία έχουν περιορισμένη ή καθόλου υποδομή για τη φορτοεκφόρτωση πλοίων.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο MOSES θα εφαρμόσει τις ακόλουθες καινοτομίες:

i.Για το σκέλος των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η σχεδίαση ενός καινοτόμου, υβριδικού ηλεκτρικού πλοίου τροφοδοσίας σχεδιασμένο να ταιριάζει με κυρίαρχες επιχειρηματικές προτάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.
ii.Για τις προβλήτες βαθέων υδάτων, η υιοθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος ελιγμών και ελλιμενισμού πλοίων (MOSES AutoDock).
iii.Μια πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας (πλατφόρμα MOSES).

Η συνεισφορά του ΔΛΤ Μυκόνου στο συνολικό έργο έγκειται στην αναγνώριση των αναγκών των τελικών χρηστών, οι οποίες θα συμβάλλουν στον καθορισμό των προδιαγραφών και απαιτήσεων των καινοτομιών του έργου. Επιπλέον, το ΔΛΤ Μυκόνου θα συμβάλλει στον εντοπισμό βέλτιστων περιπτώσεων χρήσης των καινοτομιών του έργου, καθώς και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων.

Επίσης, λόγω της μικτής χρήσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων του λιμένα του, το ΔΛΤ Μυκόνου θα συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός αυτόματου συστήματος χειρισμού ρυμουλκού.

Το MOSES είναι ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο διαθέτει σημαντικό δυναμικό καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη. Οι δυνατότητές του για καινοτομία καλύπτουν τόσο τις πτυχές σχεδιασμού πλοίων, όσο και τα εργαλεία λογισμικού και τα συνοδευτικά μοντέλα διακυβέρνησης για τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γεφυρώνοντας τομείς της επιστήμης, βιομηχανίας, ναυτιλίας, εφοδιαστικής και λειτουργίας λιμένων, το MOSES θα παρέχει ένα εύφορο έδαφος για την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εξειδικευμένης γνώσης, ενθαρρύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας και ενσωματώνοντας ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ των εταίρων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο