ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑH απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την πώληση του ΟΛΠ στην Cosco. Οι προϋποθέσεις

H απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την πώληση του ΟΛΠ στην Cosco. Οι προϋποθέσεις

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ, η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την μεταβίβαση του πλειοψηφικού μετοχικού ποσοστού του ΟΛΠ στην Cosco. Στην εν λόγω απόφαση εμπεριέχεται όλο το σκεπτικό έγκρισης της προαναφερθείσας μεταβίβασης (coscoepitroph).

Όπως επισημαίνεται, στη σύμβαση παραχώρησης υπάρχουν όροι, με βάση τους οποίους επιβάλλονται «δεσμεύσεις στον ΟΛΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί στους χρήστες του λιμένα η άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις υποδομές του – γεγονός που περιορίζει ουσιωδώς τόσο τα κίνητρα, όσο και τη δυνατότητα της νέας οντότητας να εμποδίσει τη λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού (ιδίως μέσω της μη εύλογης αύξησης των τιμολογίων χρέωσης ή και τη διακριτική μεταχείριση πελατών)».

Για να εξασφαλίσει τη θετική γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Cosco πρότεινε να αναλάβει επιπλέον και τις εξής δεσμεύσεις προς περαιτέρω αποσαφήνιση της θέσης της.

-Πρώτον, να άρει τους όρους αποκλειστικότητας και να απέχει στο μέλλον από τη σύναψη ή επιβολή όρων αποκλειστικότητας στην αγορά παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εγχώριου φορτίου εμπορευματοκιβωτίων.

-Δεύτερον, να διατηρήσει τα σημερινά ισχύοντα τιμολόγια της OΛΠ Α.Ε. για υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εγχώριου φορτίου εμπορευματοκιβωτίων που θα παρασχεθούν στον προβλήτα Ι από την OΛΠ Α.Ε. μέχρι την 31.12.2017, με δυνατότητα αναγγελίας τυχόν αυξήσεων και προ του 2ου 6μήνου 2017.

Κατά την Επιτροπή Ανταγωνισμού «οι δύο πρόσθετες δεσμεύσεις είναι πρόσφορες, κατά την κρίση των μελών της Επιτροπής, να άρουν τις όποιες ανησυχίες προαναφέρθηκαν».

Με βάση τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και OΛΠ για τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών ισχύουν σειρά κανόνων, μεταξύ των οποίων οι εξής:

α) Τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών για τη χρήση του Σταθμού Οχηματαγωγών αυξάνονται μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του αρμόδιου φορέα του Δημοσίου.

β) Τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών για κάθε υπηρεσία που παρέχεται χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός (ενδολιμενικός, διαλιμενικός, περιφερειακός ή διεθνής) πρέπει να καθορίζονται με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις και θα προσδιορίζονται σε συνάρτηση με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δε αναπροσαρμογή τους δεν μπορεί να γίνεται συχνότερα από μία φορά ετησίως.

γ) Κατά τον καθορισμό των τελών για οποιεσδήποτε υπηρεσίες όπου υπάρχει ανταγωνισμός (ενδολιμενικός, διαλιμενικός, περιφερειακός ή διεθνής), η OΛΠ θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανταγωνιστική λειτουργίατου λιμένα και όλων των σχετικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας στον λιμένα και τη συνολική επικερδή λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο