ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟλοκληρώνεται η δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ. Χρηματοδοτείται η δημιουργία e-καταστήματος

Ολοκληρώνεται η δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ. Χρηματοδοτείται η δημιουργία e-καταστήματος

Ολοκληρώνονται, κατόπιν εξέτασης και ενστάσεων, οι εντάξεις στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, με την ένταξη επιπλέον 11 επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμού 1.100.557 ευρώ, το σύνολο των ενταγμένων στο «Ψηφιακό Άλμα» ανέρχεται σε 495 επενδυτικά σχέδια, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να διαμορφώνεται σε 42.026.713 ευρώ για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η δράση «Ψηφιακό Άλμα» αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτεί δαπάνες όπως προμήθεια νέων μηχανημάτων ΤΠΕ και λογισμικού, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ κ.λπ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο