ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΑπό τη Siemens η προμήθεια και εγκατάσταση 3 μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Περιβολιού

Από τη Siemens η προμήθεια και εγκατάσταση 3 μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Περιβολιού

Στην υπογραφή σύμβασης με την Siemens Mobility, για την προμήθεια και εγκατάσταση 3 μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Περιβολιού, προχώρησε η ΕΡΓΟΣΕ.

Οι τρεις μετασχηματιστές θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης του τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής «Πειραιάς-Αθήνα-Τιθορέα-Λιανοκλάδι».

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η προμήθεια, η εγκατάσταση, η διενέργεια δοκιμών, η μεταφορά στους τόπους εγκατάστασης και η θέση σε λειτουργία δύο μετασχηματιστών έλξης για τον Υποσταθμό της Σφίγγας και ενός μετασχηματιστή έλξης για τον Υποσταθμό του Περιβολίου.

Στο αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνεται εκτός των μετασχηματιστών, η συμπλήρωση όλου του απαιτούμενου δευτερεύοντος εξοπλισμού, για την εγκατάσταση των μετασχηματιστών, ο έλεγχος της ρύθμισης και της λειτουργίας του υφιστάμενου διακοπτικού υλικού, καθώς και η διασύνδεση με το προβλεπόμενο σύστημα της τηλεδιοίκησης.

Επίσης, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η τριετής συντήρηση με άρση βλαβών του υλικού, η διάθεση ανταλλακτικών πέραν της 3τίας και η εγγυημένη λειτουργία του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ετών μετά την οριστική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης, η διάθεση πλήρους και αναλυτικής τεκμηρίωσης του εξοπλισμού, καθώς και το πρόγραμμα συντήρησης προληπτικής και επισκευαστικής.

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης ανέρχεται σε 44 μήνες, ήτοι:

  • Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, για την οριστική παραλαβή και θέση σε πλήρη λειτουργία των μετασχηματιστών στους αντίστοιχους υποσταθμούς έλξης και
  • Τριάντα έξι (36) μήνες μετά την οριστική παραλαβή αυτών, για την συντήρηση – καλή λειτουργία.

H συνολική συμβατική αξία της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται σε 1.050.594,85 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β’ ΦΑΣΗΣ – ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο