ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΕυκαιρία χρηματοδότησης των ελληνικών ΜμΕ στον σιδηρόδρομο, μέσω του Shift 2 Rail

Ευκαιρία χρηματοδότησης των ελληνικών ΜμΕ στον σιδηρόδρομο, μέσω του Shift 2 Rail

Η Shift 2 Rail (S2R) δημοσίευσε, στις 11.11.2016, τη δεύτερη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας στον σιδηροδρομικό τομέα για το έτος 2017.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων καθορίστηκε από 10.01.2017 – 30.03.2017.

Με την αφορμή αυτή, και προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέργεια με τον ερευνητικό χώρο και τους επαγγελματίες του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οργανώνει, από κοινού με την S2R, ενημερωτική ημερίδα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, στις 24.01.2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00.

Βασικές θεματικές που θα αναπτυχθούν:

  • Παρουσίαση του αντικειμένου της Κοινής Επιχείρησης S2R, των χρηματοδοτικών εργαλείων και θεματικών προτεραιοτήτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ δυνητικών δικαιούχων και συνεργατών.
  • Η νέα πρόσκληση για το 2017 σχετικά με την υποβολή προτεινόμενων έργων για χρηματοδότηση, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016 (ημερομηνία υποβολής προτάσεων 10.01.2017-30.03.2017).
  • Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων.
  • Τα συνηθισμένα λάθη στην υποβολή προτάσεων.
  • Συμβουλές για τη σύνταξη προτάσεων.

Υπουργοί, υψηλοί αξιωματούχοι της Ε. Επιτροπής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Shift2Rail, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιντιστούτα μεταφορών, κατασκευαστές σιδηροδρομικού εξοπλισμού και της αλυσίδας προμήθειάς τους (εταιρίες δημιουργίας, λειτουργίας, συντήρησης και ανανέωσης υποδομών και τροχαίου υλικού), επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών (IT), περιλαμβανομένων και μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, της Ελλάδος και γειτονικών χωρών, προσκαλούνται να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην εν λόγω ημερίδα.

H Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τεχνολογιών, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα και τεχνολογία, καθώς και σε λύσεις προσανατολισμένες στις ανάγκες της αγοράς, επιταχύνοντας την ένταξη νέων και προηγμένων τεχνολογιών σε καινοτόμες λύσεις σιδηροδρομικών προϊόντων.

Η Κοινή Επιχείρηση S2R προωθεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας, με στόχο την ολοκλήρωση του Ενιαίου Σιδηροδρομικού Χώρου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο