ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΚομισιόν: Προειδοποιητικές επιστολές σε Ελλάδα, Αυστρία, Λουξεμβούργο για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου

Κομισιόν: Προειδοποιητικές επιστολές σε Ελλάδα, Αυστρία, Λουξεμβούργο για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου

Προειδοποιητικές επιστολές αποφάσισε να αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο, επειδή δεν συμμορφώνονται με ενωσιακούς κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (οδηγία 2012/34/ΕΕ).

Η νομοθεσία ρυθμίζει διάφορους τομείς, όπως το δικαίωμα των φορέων εκμετάλλευσης να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες, τις αρχές για τη θέσπιση, τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών και του κόστους υποδομής, τις εξαιρέσεις από τις αρχές αυτές, την υπογραφή συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή υποδομής, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών φορέων.

Όλες οι διατάξεις έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 16 Ιουνίου 2015, κάτι το οποίο δεν συνέβη στην Ελλάδα, την Αυστρία ή το Λουξεμβούργο.

Απεστάλησαν συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο για τη μη κοινοποίηση μέτρων που προβλέπονται βάσει της ίδιας οδηγίας.

Πλέον, τα τρία κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες της Κομισιόν, διαφορετικά μπορεί να τους αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο