ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΜε ζημιές αποκρατικοποιείται η ΕΕΣΣΤΥ. Στα 5,62 εκατ. το 2015, -9,22% ο κύκλος εργασιών

Με ζημιές αποκρατικοποιείται η ΕΕΣΣΤΥ. Στα 5,62 εκατ. το 2015, -9,22% ο κύκλος εργασιών

Με ζημιές αποκρατικοποιείται η ΕΕΣΣΤΥ. Η εταιρεία παρουσίασε μείωση εσόδων και διεύρυνση ζημιών την περσινή χρήση. Έτσι, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 24,07 εκατ., έναντι 26,51 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση 9,22%.

Αντίθετα, τα έσοδα, από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αποτελεί τον βασικό πελάτη της ΕΕΣΣΤΥ αυξήθηκαν κατά 0,75 εκατ. ή κατά 3,23% περίπου.

Η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνος και το 2015. Οι καθαρές ζημιές έφτασαν τα 5,62 εκατ.,έναντι 4,98 εκατ. το 2014.

Από τις επιμέρους κατηγορίες των εξόδων, εμφανίζονται λιγότερες αναλώσεις, μικρότερο κόστος μισθοδοσίας, λόγω της συνεχούς μειώσεως του αριθμού έμπειρου προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, μειωμένες αμοιβές τρίτων, αυξημένες παροχές τρίτων, αυξημένοι φόροι-τέλη από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ενέργεια) προηγούμενων χρήσεων και αυξημένα διάφορα έξοδα, λόγω της ενσωμάτωσης, υπό τον λογαριασμό αυτό, των παγίων προκαταβολών των εγκαταστάσεων.

Απαιτήσεις από ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2015, σχεδόν το σύνολο του κύκλου εργασιών της ΕΕΣΣΤΥ προέρχεται από παροχή υπηρεσιών προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το ύψος της απαίτησης της ΕΕΣΣΤΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την 31/12/2015, ανέρχεται σε 8,7 εκατ.

Αντίστοιχα, το ύψος της απαίτησης από τον ΟΣΕ ανέρχεται σε 3,8 εκατ., ενώ η υποχρέωση προς τον ΟΣΕ ανέρχεται σε 2,0 εκατ.

Οι περαιτέρω στόχοι

Η ΕΕΣΣΤΥ, για την τρέχουσα χρήση, έχει θέσει ως στόχους:

-Αύξηση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού κυρίως, μέσω της ενεργοποίησης της νέας σύμβασης με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

-Μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

-Διασφάλιση επαρκούς ταμειακής ρευστότητας.

-Σύναψη των εκκρεμών συμβάσεων με τον ΟΣΕ και τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

-Διεύρυνση των πιθανοτήτων επέκτασης των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές συντήρησης τροχαίου υλικού, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στο εξωτερικό.

Ήδη, υπάρχει μια νέα εταιρεία, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης για την εκτέλεση εθνικών και διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών, με χρήση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και μια δεύτερη σε αναμονή χορήγησης αδείας, για τις οποίες η ΕΕΣΣΤΥ έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, ούσα ουσιαστικά η μοναδική, εν ενεργεία, εταιρεία παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τροχαίου υλικού στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΣΣΤΥ είναι σε φάση αποκρατικοποίησης και ότι, στις 22 Ιουνίου, κατατίθενται οι δεσμευτικές προσφορές.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο