Ετικέτα: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΣ

Οι προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη στους εργαζόμενους της λιμενικής βιομηχανίας

Με τον ανταγωνισμό στη λιμενική βιομηχανία να βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λειτουργίας ενός λιμένα είναι κεφαλαιώδους σημασίας ...