Ετικέτα: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Πρωτοβουλίες για τις μεταφορές και τις υποδομές ζητά από τον Κ. Καραμανλή ο επιχειρηματικός κόσμος. Υπόμνημα από το ΕΒΕΑ

Υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) παρέδωσε προς τον υπουργό Υποδομών και ...

Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών, φθηνότερα κράνη οδήγησης, Πάτρα-Πύργος και ΒΟΑΚ στο επίκεντρο της συνάντησης Κ. Μητσοτάκη – Κ. Καραμανλή

Η βελτίωση των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η προώθηση των μεγάλων έργων, όπως το Πάτρα ...

Διευκρινιστική δήλωση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τους λαθρεπιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Διευκρινιστική δήλωση έκανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής  για τους λαθρεπιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη και ...

Δεν θέλει αεροδρόμια «δυο ταχυτήτων» το υπουργείο Μεταφορών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης των αεροδρομίων της ΥΠΑ

Δεν θέλει αεροδρόμια «δυο ταχυτήτων» το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξη στο ΣΚΑΙ, ο υπουργός Κώστας Καραμανλής ...

Αστικές συγκοινωνίες, διπλώματα, ΥΠΑ – ΑΠΑ, υδατοδρόμια και εφοδιαστική αλυσίδα στις προτεραιότητες του τομέα Μεταφορών του υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον τομέα των Μεταφορών παρουσίασε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κώστας Καραμανλής στη Βουλή, ...

Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí «ÍÝï ñõèìéóôéêü ðëáßóéï ãéá ôéò áóôéêÝò óõãêïéíùíßåò óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».
Óôç öùôïãñáöÜé ï Êùíóôáíôßíïò Á÷. ÊáñáìáíëÞò.(Eurokinissi-ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Επανεξετάζονται Πάτρα – Πύργος, Αμβρακία Οδός και ΒΟΑΚ. Προχωρούν γραμμή 4, υποθαλάσσια Σαλαμίνας και Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη

Τους σχεδιασμούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και στα υπό δημοπράτηση έργα παρουσίασε ο ...

Page 23 of 25 1 22 23 24 25