Ετικέτα: ACI

65,5 εκατ. θέσεις εργασίας και 2,7 τρισ. δολ. συνεισφέρουν στην παγκόσμια οικονομία οι αερομεταφορές. H έρευνα του ATAG

Συνολικά 65,5 εκατ. θέσεις εργασίας και 2,7 τρισ. δολ. οικονομικής δραστηριότητας υποστηρίζει, σε παγκόσμια κλίμακα, ο τομέας των αερομεταφορών, σύμφωνα ...