Ετικέτα: EURO 7

Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει τα νέα πρότυπα Euro7, χαμηλότερα όρια εκπομπών για λεωφορεία και βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση αναφορικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την έγκριση τύπου ...