Ετικέτα: NS

Η Ολλανδία καλείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες ανάθεσης συμβάσεων δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ολλανδία λόγω πλημμελούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές ...