ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΖημιές 10,3 εκατ. για τον όμιλο ΕΛΤΑ το 2015. Στα 364,4 εκατ. ο κύκλος εργασιών (-7,6%)

Ζημιές 10,3 εκατ. για τον όμιλο ΕΛΤΑ το 2015. Στα 364,4 εκατ. ο κύκλος εργασιών (-7,6%)

Επιδείνωση αποτελεσμάτων παρουσίασε ο όμιλος των ΕΛΤΑ το 2015. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 364,4 εκατ., έναντι 394,26 εκατ. του αναμορφωμένου 2014, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%.

Του Φώτη Φωτεινού

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 337 εκατ., έναντι 370 εκατ. του αναμορφωμένου 2014, μειωμένος κατά 8,9%.

Σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, οι ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 10,3 εκατ. για τον όμιλο, έναντι κερδών 3,2 εκατ. το 2014 και 12,4 εκατ. για τη μητρική εταιρεία, έναντι κερδών 1,2 εκατ. το 2014.

Πάντως, τόσο ο όμιλος, όσο και η μητρική εταιρεία παρουσιάζουν κέρδη προ φόρων, τα οποία για τον όμιλο έφτασαν, το 2015, τα 5,470 εκατ. και της μητρικής τα 3,01 εκατ.

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι των ΕΛΤΑ

Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι των ΕΛΤΑ είναι:

– Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας,

– Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας και η επέκταση σε νέες διαφοροποιημένες δραστηριότητες,

– Η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης,

– H εξασφάλιση είσπραξης της αποζημίωσης του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας,

– Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στο απελευθερωμένο ταχυδρομικό περιβάλλον, μέσω της διαφοροποίησης των εσόδων, του προσανατολισμού στην ικανοποίηση του πελάτη, του εξορθολογισμού του κόστους και της βελτιστοποίησης των εσωτερικών (διοικητικών και υποστηρικτικών) λειτουργιών της επιχείρησης.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θεωρεί ότι η σταδιακή αναστροφή του οικονομικού κλίματος, σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων του «Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΛΤΑ 2013-2017» και ειδικότερα τις «Δράσεις Αναδιοργάνωσης 2016-2017» θα σταθεροποιήσει την εταιρεία και θα την οδηγήσει σε περαιτέρω ανάκαμψη.

Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Η ρευστότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων πλήττεται, τόσο από το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, όσο και από μια σειρά παραγόντων, όπως:

-η αρνητική πορεία του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης (εξαιρουμένης της θετικής επίδρασης της καθολικής υπηρεσίας),

-η καθυστέρηση είσπραξης του εσόδου από την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας,

-οι υψηλές οφειλές του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων,

-οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε διάφορους διαγωνισμούς,

-η απόδοση των x+1 εισπράξεων ταχυπληρωμής πριν τα χρήματα κατατεθούν σε λογαριασμούς των ΕΛΤΑ και η αύξηση του χρόνου πίστωσης (μέσω και σχετικών συμβάσεων) στους πελάτες.

Οι ανωτέρω παράγοντες επιτείνουν την οικονομική στενότητα της επιχείρησης, με συνέπεια παρά την αύξηση (με το ΦΕΚ 1478/14-7-2015) του ορίου υπερανάληψης των ΕΛΤΑ, από τον λογαριασμό όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, από 55,0 εκατ. σε 115 εκατ., το όριο αυτό να εξαντλείται.

«Η πλήρως απελευθερωμένη αγορά εγκυμονεί κινδύνους απώλειας μεγάλων πελατών έναντι του ανταγωνισμού. Καταβάλλονται προσπάθειες για επανένταξη στο πελατολόγιο των ήδη απολεσθέντων πελατών, καθώς και για διακράτηση των υπαρχόντων με όχημα την ανταπόκριση στις εξατομικευμένες απαιτήσεις τους.

Η εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση (για παράδειγμα e-banking, e-statement, e-invoice), καθώς και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (πχ αποκλειστικώς ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων) ασκούν περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους, την αλληλογραφία η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των εσόδων τους.

Επιπλέον πηγή απώλειας εσόδων για τα ΕΛΤΑ αποτελεί η μετατόπιση επιστολών εκ μέρους των επιχειρήσεων σε χαμηλότερα κλιμάκια βάρους με κίνητρο την αλλαγή κλίμακας τιμολόγησης και συνεπώς την εξοικονόμηση κόστους», αναφέρει ο οργανισμός.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο