Αρχική(ΤΑΧΟ)ΓΡΑΦΟΣΗ «ακτινογραφία» των επιδόσεων των ΕΛΤΑ. Τα μεγέθη στην αλληλογραφία, τα δέματα και την ενέργεια

Η «ακτινογραφία» των επιδόσεων των ΕΛΤΑ. Τα μεγέθη στην αλληλογραφία, τα δέματα και την ενέργεια

Πίεση δέχτηκαν, για ακόμη ένα χρόνο, τα έσοδα των ΕΛΤΑ, εάν και οι απώλειες, σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις είναι πιο περιορισμένες.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 355,64 εκατ., έναντι 363,26 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 2,1%.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 313,48 εκατ. ευρώ, έναντι 324,87 εκατ. το 2018, μειωμένος κατά 3,5%.

Ανά κατηγορία εσόδων, πλην των υπηρεσιών courier (μέσω της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier), της ενέργειας και του εκτελωνισμού εμπορευμάτων, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες σημείωσαν πτώση του κύκλου εργασιών, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του ομίλου ΕΛΤΑ και της μητρικής εταιρείας

Την μεγαλύτερη πτώση, σε αξία, παρουσίασε η αλληλογραφία με σχεδόν 10 εκατ., αντίθετα τη μεγαλύτερη άνοδο η ενέργεια με 4 εκατ., ξεπερνώντας ακόμα και τις ταχυμεταφορές. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ενέργεια, η οποία εκχωρείται, αποτελεί την 2η πηγή εσόδων του ομίλου των ΕΛΤΑ.

Το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς

Τα ΕΛΤΑ, όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση του 2019, επιχειρούν τα τελευταία έτη σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, επί σειρά ετών, δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στην ταχυδρομική αγορά, οδηγώντας αφενός στη μείωση ζήτησης ταχυδρομικών υπηρεσιών εκ μέρους των καταναλωτών και αφετέρου στη συνεχή τάση εξοικονόμησης ταχυδρομικών δαπανών εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις παρέχουν κίνητρα προς το πελατολόγιό τους για ηλεκτρονική επικοινωνία, μειώνουν τη συχνότητα ταχυδρομικών αποστολών και μετατοπίζουν επιστολές σε χαμηλότερα κλιμάκια βάρους με αποτέλεσμα την αλλαγή κλίμακας τιμολόγησης.

Οι εξελίξεις ταυτόχρονα στο ρυθμιστικό περιβάλλον μέσω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς και της ραγδαίας αύξησης του ανταγωνισμού συνεπάγονται την, σε μεγάλη κλίμακα, συμπίεση τιμών και περιθωρίων κέρδους.

 

Το 2020, η εταιρεία προχώρησε στην αναπροσαρμογή του βασικού τιμολογίου και των υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων

 

Η πλήρως απελευθερωμένη αγορά συνεπάγεται επιπλέον περιπτώσεις απώλειας μεγάλων πελατών και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Επίσης, η εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση (για παράδειγμα e-banking, e-statement, einvoice), καθώς και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αποκλειστικά ηλεκτρονική διεκπεραίωση των φορολογικών δηλώσεων) που επεκτείνεται πλέον στο σύνολο του ελληνικού δημοσίου ασκούν περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους, την αλληλογραφία, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των εσόδων τους.

Τα έσοδα επιπλέον των χρηματοοικονομικών προϊόντων ΕΛΤΑ (της δεύτερης μεγαλύτερης πηγής εσόδων της επιχείρησης) με σημαντικότερα την ταχυπληρωμή και τη συνεργασία με την Eurobank εμφανίζουν καθοδική τάση ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, του ανταγωνισμού στον κλάδο, αλλά και της διείσδυσης του internet banking και άλλων τεχνολογιών.

Τα έσοδα των επιταγών εσωτερικού που είχαν σημειώσει αύξηση ως μια εναλλακτική στην επιβολή των capital controls φθίνουν πλέον ως απόρροια της χαλάρωσης αυτών.

Η νέα εμπορική πολιτική και το πλάνο μετασχηματισμού

Στη τρέχουσα χρήση, δηλαδή το 2020, η εταιρεία προχώρησε στην αναπροσαρμογή του βασικού τιμολογίου και των υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων.

Με την εφαρμογή της νέας εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής, τα ΕΛΤΑ στοχεύουν τόσο σε αύξηση του κύκλου εργασιών τους, η οποία μπορεί να είναι της τάξεως των οχτώ εκατομμυρίων περίπου σε ετήσια βάση (η πρόβλεψη είχε γίνει πριν τον Covid – 19), όσο και να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Επίσης, η περαιτέρω λειτουργική ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών δεμάτων και ταχυμεταφορών προβάλλει ως απόλυτη προτεραιότητα.

Οι υπηρεσίες δεμάτων και ταχυμεταφορών αποτελούν πεδίο εισαγωγής νέων premium προϊόντων υψηλής κερδοφορίας μέσα και από τις επιδιωκόμενες συνέργειες με τη θυγατρική των Ταχυμεταφορών.

Ο προσανατολισμός της εταιρείας, όπως αυτό αποτυπώνεται και στη νέα εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, στρέφεται στην αγορά δέματος-μικροδέματος με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό.

Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2020, αποφασίστηκε η έγκριση του πλάνου μετασχηματισμού της εταιρείας σε σχέση με τους βασικούς άξονες και τον προϋπολογισμό του.

Κύρια σημεία του πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ αποτελούν η επίτευξη της καταβολής του ποσού της ΚΚΚΥ που ανέρχεται σε 190 εκατ. περίπου, η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση της εταιρείας, η αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων, η δημιουργία ενός μοντέλου λειτουργικής ενοποίησης που θα στοχεύει σε ένα ανταγωνιστικό κόστος διαλογής και διανομής, καθώς η στόχευση σε μια περαιτέρω ανάπτυξη των ταχυμεταφορών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο