Αρχική(ΤΑΧΟ)ΓΡΑΦΟΣΤα δυνατά και αδύνατα σημεία των εγχώριων ακτοπλοϊκών εταιρειών

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία των εγχώριων ακτοπλοϊκών εταιρειών

Αναμφισβήτητα η πορεία της εγχώριας ακτοπλοϊκής αγοράς είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που διαπιστώνει κανείς, αν συγκρίνει τους σημερινούς δείκτες της αγοράς, με τους αντίστοιχους προ 10 ετών.

Η συρρίκνωση του κλάδου είναι εμφανής, τόσο σε επίπεδο κίνησης επιβατών, αυτοκινήτων, φορτηγών, όσο και στα συνολικά έσοδα από την εκμετάλλευση του στόλου.

Για παράδειγμα, ο κύκλος εργασιών τη χρονιά – ορόσημο του 2006 υπερέβαινε τα 900 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 22%, μέσα σε μια δεκαετία.

Παράλληλα, ο στόλος των μεγάλων εταιρειών που εξυπηρετούν όλες τις κύριες γραμμές συρρικνώθηκε περίπου κατά το ήμισυ, λόγω της σημαντικής μείωσης του εμπορίου που επηρέασε άμεσα την αγορά της Αδριατικής, αλλά και την κατακόρυφη πτώση σε όλες γραμμές του εσωτερικού, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της XRTC.

Συνοπτικά, τα δυνατά σημεία των εταιρειών είναι τα ακόλουθα:

-Ο νεότερος ακτοπλοϊκός στόλος στην Ε.Ε.,

-Εταιρείες ικανές και δοκιμασμένες στην κρίση διοικήσεων,

-Ομαλές σχέσεις με τις τράπεζες καθώς σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν ολοκληρώσει τις αναδιαρθρώσεις των δανείων τους,

-Τάσεις εκλογίκευσης του ανταγωνισμού,

-Αυξήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο κάποιων εταιριών δημιουργεί δυναμική και για τις υπόλοιπες,

-Ικανοποιητική κλαδική εκπροσώπηση (ΕΕΑ),

-Δυνατότητα επέκτασης των εταιρειών στο εξωτερικό λόγω βελτίωσης της αγοράς,

-Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ.

Στα αδύνατα σημεία εντοπίζονται τα εξής:

• Υψηλές τιμές ναύλων/εισιτηρίων,

• Απουσία ρευστότητας παρά την θεαματική βελτίωση της,

• Αδυναμία άντλησης κεφαλαίων,

• Έλλειψη δημοσίων επενδύσεων προς ανάπτυξη των υποδομών,

• Δυσκολία απορρόφησης πελατών από την αύξηση τουριστικής κίνησης.

Οι προοπτικές του κλάδου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Το πλαίσιο λειτουργίας του είναι αρκετά εξορθολογισμένο, πλην όμως υπάρχουν πολλοί παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξή του. Μεταξύ αυτών είναι:

• Η συνεχιζόμενη πολιτική ανασφάλεια με την έναρξη συζητήσεων για εκλογές μπορεί να διακόψει εκ νέου την πορεία διόρθωσης των οικονομικών δεικτών της χώρας και να επιφέρει μια ακόμη γενναία οικονομική αστάθεια.

• Η εφαρμογή των νέων μεταρρυθμιστικών μέτρων προβλέπει την περαιτέρω αποδυνάμωση των νοικοκυριών, άρα και της αγοραστικής τους δύναμης που πιθανόν να περιορίσουν περαιτέρω την ακτοπλοϊκή κίνηση.

• Η υποσχόμενη σύντομη άρση των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων δε φαίνεται να πραγματοποιείται και συνεπώς πρέπει να αναμένουμε ότι πέραν του τρέχοντος έτους και το 2017 θα διατηρηθεί, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

• Η τιμή του πετρελαίου δεν είναι βέβαιο ότι θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

• Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα ευάλωτο και ευμετάβλητο περιβάλλον.

• Δεν προβλέπεται βελτίωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και ειδικότερα η είσοδος ξένων τραπεζών στην ελληνική αγορά και δη στην ελληνική ακτοπλοΐα. Πρέπει να τονιστεί ότι η ελληνική ακτοπλοΐα για όλες τις ξένες τράπεζες αποτελεί ελληνικό κίνδυνο (Greek Risk) και συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθεί, αν τα πλοία δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο