Αρχική2018 (Page 337)

Την υποστήριξη της Πολωνίας στις μικρομεσαίες

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του Παρατηρητηρίου τιμών

Την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καρτών ψηφιακών