ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑH Ryanair «πήρε το όπλο της». Κατέθεσε προσφυγή κατά της ΕΕ για την κρατική βοήθεια της KLM

H Ryanair «πήρε το όπλο της». Κατέθεσε προσφυγή κατά της ΕΕ για την κρατική βοήθεια της KLM

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Ryanair κίνησε νομική προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόφασή της να εγκρίνει την κρατική ενίσχυση, ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ολλανδική κυβέρνηση προς την KLM.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’ Λίρι θεωρεί ότι πλήττεται ο ανταγωνισμός, καθώς, όπως υποστηρίζει, «πρόκειται για μια θεαματική περίπτωση στην οποία ένα πλούσιο κράτος μέλος της Ε.Ε. αγνοεί τις συνθήκες της Ε.Ε. προς όφελος της εθνικής βιομηχανίας του».

Ο κ. Ο’ Λίρι αμφισβητεί επίσης τις κρατικές ενισχύσεις προς την πορτογαλική ΤΑΡ, καθώς και την ένεση ρευστότητας 9 δισ. ευρώ της γερμανικής κυβέρνησης προς την Lufthansa.

Οι 5 λόγοι της προσφυγής της Ryanair

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει πέντε λόγους.

-Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσφαλμένως απέκλεισε την ενίσχυση προς την Air France από το πεδίο εφαρμογής της αποφάσεως.

-Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέχει παράβαση συγκεκριμένων διατάξεων της ΣΛΕΕ και παραβίαση των γενικών αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την απαγόρευση των δυσμενών διακρίσεων, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και την ελευθερία εγκαταστάσεως επί των οποίων στηρίχθηκε η απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η απελευθέρωση της αγοράς των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους που δραστηριοποιούνται πραγματικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επιτρέποντας στις Κάτω Χώρες να χορηγήσουν ενίσχυση στην KLM, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε τη ζημία που έχει προκαλέσει η κρίση της νόσου COVID-19 στις δραστηριοποιούμενες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αεροπορικές εταιρίες και τον ρόλο τους στην αεροπορική σύνδεση των Κάτω Χωρών.

Το άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ προβλέπει εξαίρεση από την κατά το άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ απαγόρευση περί κρατικής ενισχύσεως, αλλά δεν προβλέπει εξαίρεση από τους λοιπούς κανόνες και αρχές της ΣΛΕΕ.

-Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ και υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, καθόσον διαπίστωσε ότι η ενίσχυση σκοπεί στην αντιμετώπιση σοβαρής διαταράξεως στην ολλανδική οικονομία και καθόσον παρέβη την υποχρέωση να σταθμίσει τα ευεργετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης έναντι των δυσμενών της επιπτώσεων στους όρους των συναλλαγών και στη διατήρηση ανόθευτου ανταγωνισμού (ήτοι το «κριτήριο της σταθμίσεως») και να διασφαλίσει ότι η ενίσχυση δεν είναι δυσανάλογη.

-Με τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας παρά τις σοβαρές δυσχέρειες και προσέβαλε τα διαδικαστικά δικαιώματα της προσφεύγουσας.

-Με τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η απόφαση ενέχει παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως που υπέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο