ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑβεβαιότητα επικρατεί στον κλάδο των κατασκευών. Τα συμπεράσματα της γ.σ. του ΣΤΕΑΤ

Αβεβαιότητα επικρατεί στον κλάδο των κατασκευών. Τα συμπεράσματα της γ.σ. του ΣΤΕΑΤ

Ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της μεγάλης και πρωτοφανούς διάρκειας οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα, ενώ η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα παγιώνεται σαν χαρακτηριστικό συστατικό στοιχείο στον χώρο των κατασκευών, δηλητηριάζοντας το όποιο κλίμα ανάκαμψης δυνητικά θα μπορούσε να εμφανισθεί, επισημαίνει ο ΣΤΕΑΤ, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου.

Η ανακοίνωση του ΣΤΕΑΤ

Όπως αναφέρει, σε σχετική ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος, πολλές οι αιτίες γι’ αυτό, που όλες έχουν αφετηρία τους την βαθιά σοβούσα κρίση της οικονομίας:

-Δραματικά μειωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

-Απόλυτο πάγωμα των Ιδιωτικών επενδύσεων.

-Ανυπαρξία χρηματοδότησης από τον Τραπεζικό Τομέα, που βιώνει αντίστοιχα την δική του βαθιά κρίση.

-Πλήρης κατάρρευση της αγοράς κατοικίας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι τεχνικές εταιρείες, μικρές και μεγάλες όσες μπόρεσαν να μείνουν όρθιες, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους οι ίδιες και το προσωπικό τους, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά δύσκολους στόχους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την ίδια χρονική στιγμή, ως συνήθως, δέχονται επιθέσεις κάθε μορφής και από διάφορες κατευθύνσεις, με διαχρονική και διακομματική παρουσία ορισμένων πολιτευτών που βρίσκουν την ευκαιρία για άσκηση των λαϊκιστικών επιδόσεών τους κατά του κατασκευαστικού κλάδου, εύκολου στόχου απέναντι σε ένα κατάλληλα γαλουχημένο κοινό.

Η υπέρβαση αυτής της κρίσης έχει βασική προϋπόθεση ως αφετηρία για το ξεπέρασμά της, την επαναφορά σε αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας μετά το οριστικό κλείσιμο της αξιολόγησης και παράλληλα την αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους.

Η περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας ωστόσο, απαιτεί την επανακινητοποίηση  της παραγωγικής βάσης της χώρας, με τις κατασκευές φύσει και θέσει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και ιδιαιτερότητες.

Ο ΣΤΕΑΤ, εκφράζοντας το πιο δυναμικό τμήμα της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πέρα από την συνεχή προσπάθεια για την διασφάλιση των συμφερόντων των κατασκευαστικών εταιρειών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τις ταλανίζουν, έχει συγκεκριμένες θέσεις για την μεγαλύτερη δυνατή και καλύτερη αξιοποίηση της δυναμικής των κατασκευών που είναι αναγκαία, ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας,στα πλαίσια της παραγωγικής της ανασυγκρότησης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να προχωρήσουν ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις, ειδικότερα μάλιστα στον τομέα του προγραμματισμού των έργων, που αναφέρονται παρακάτω περιεκτικά:

-Εξάντληση όλων των περιθωρίων για ενίσχυση του, πολύ περιορισμένου, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα για τα μικρότερου μεγέθους έργα.

-Επεξεργασία και διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων ανταποδοτικών έργων για την ουσιαστική αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, με μεγιστοποίηση, σε σχέση με άλλες χώρες που λειτουργούν ανταγωνιστικά, των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται άμεση ενεργοποίηση με έγκαιρη και επαρκή προετοιμασία για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα από τους φορείς του Δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη την αυστηρότητα των προϋποθέσεων.

-Ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε κεντρικό επίπεδο για την κατανόηση και υιοθέτηση από φορείς του Δημοσίου και Περιφέρειες των όρων που διέπουν την έγκριση έργων από το Ταμείο, και την επιτυγχανόμενη μέσα από αυτή την διαδικασία πολλαπλασιαστική αξιοποίηση πόρων και ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

-Αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παράλληλα εκμετάλλευση επενδυτικών  κεφαλαίων, στα πλαίσια της απολύτως απαραίτητης υπό τις παρούσες συνθήκες για την εθνική οικονομία μόχλευσης.

-Ένταξη όλων των παραπάνω δράσεων και ενεργειών στις διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού που προγραμματίζει και υλοποιεί, ανταποδοτικά έργα επένδυσης, με εύλογο κόστος και υψηλή λειτουργική αξία, που θα φέρουν εισόδημα που στην συνέχεια θα επενδυθεί σε νέα έργα.

-Προώθηση του νέου Νόμου που ενεργοποιεί και εξειδικεύει την σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις μας και καθιέρωση του «Παρατηρίου Τιμών και Προδιαγραφών», που αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για την καθιέρωση ορθολογικού συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων και για τον έλεγχο των μεγάλων εκπτώσεων.

-Επεξεργασία και υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της Εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και τεχνικού δυναμικού με κατάλληλα και ουσιαστικά μέτρα υποστήριξης του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

-Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την προοπτική αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους, δημιουργούνται προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας αν αυτές συνοδευτούν από συγκεκριμένα μέτρα που ενισχύουν αποτελεσματικά την επενδυτική δραστηριότητα στην χώρα μας.

Βασικό συστατικό στοιχείο αυτών των μέτρων αποτελούν και οι παραπάνω προτάσεις μας που ενισχύουν σοβαρά την αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας, με τον κατασκευαστικό κλάδο να μπορεί να υπηρετήσει αποφασιστικά την επίτευξη αυτού του στόχου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο