ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΕπιτυχημένο το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα καύσιμα, υποστηρίζει ο ΣΕΕΠΕ, ζητώντας βελτιώσεις

Επιτυχημένο το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα καύσιμα, υποστηρίζει ο ΣΕΕΠΕ, ζητώντας βελτιώσεις

Σειρά προτάσεων έχει καταθέσει στα αρμόδια υπουργεία ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το 2019.

O ΣΕΕΠΕ θεωρεί ότι το μέτρο του ΜΙ είναι επιτυχημένο, ωστόσο χρήζει βελτιώσεων.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

-Την επέκταση άμεσα της εφαρμογής του και στα υπόλοιπα νησιά.

-Τη συμπερίληψη του μέτρου και στο πετρέλαιο θέρμανσης για στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων

-Τη συμπερίληψη στην επιδότηση όλων των τύπων βενζινών και όχι μόνον της βενζίνης Αμόλυβδης (95 οκτ).

-Την ενεργοποίηση άμεσα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως ισχύει για τα άλλα προϊόντα και δαπάνες για άμεση καταβολή της επιδότησης. Σήμερα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση.

-Τη λειτουργία άμεσα ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση μετακυλήσει της επιδότησης, στον τελικό καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι, το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου εφαρμόσθηκε για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς των μόνιμων κατοίκων, προϊόντων και στρατηγικών φορτίων όπως τα καύσιμα, από και προς τα νησιά.

Ουσιαστικά πρόκειται περί επιδότησης της διαφοράς κόστους μεταφοράς από και προς τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μεταφορών.

Το ποσό της επιδότησης (Α.ΝΗ.ΚΟ.-Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους), καταβάλλεται το αργότερο 1 μηνός από την ημερομηνία του ταξιδιού, πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι και είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Για τα πρατήρια καυσίμων το μέτρο αφορά την επιδότηση του κόστους μεταφοράς καυσίμων (αμόλυβδη και ντίζελ), με στόχο να μειωθούν οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων στα νησιά.

Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά σε 34 νησιά, με επιτυχή συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος.

Εκκρεμή θέματα

Σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ, από το 2013 υπάρχει σοβαρή εκκρεμότητα στο ζήτημα μη καταβολής στις εταιρείες-μέλη του των οφειλόμενων επιδοτήσεων για τη μεταφορά καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας συνολικού ύψους 4 – 5 εκατ. ευρώ.

Η καθυστέρηση οφείλεται καθαρά σε τεχνητά εμπόδια και περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρόλο που οι εταιρείες συμμορφώθηκαν με όλες τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.

Οι εταιρείες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να καταβάλλουν την εισφορά και να μεταφέρουν καύσιμα προς τις χαρακτηριζόμενες ως προβληματικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η έκδοση της υπ’ αριθμ. 191/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δεν είναι πλέον δυνατή η επιδότηση των εταιρειών πετρελαιοειδών … από τους πόρους της ειδικής εισφοράς επί της αξίας των πετρελαιοειδών του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο αφορά η επιδότηση ….»

  • δεν αναιρεί την υποχρέωση της πολιτείας για καταβολή των επιδοτήσεων που έχουν ήδη αναζητηθεί από τις εταιρίες για τη μεταφορά καυσίμων σε ευάλωτες περιοχές της χώρας.
  • δεν τροποποιεί, αλλά διευκρινίζει ότι, πλέον, η σχετική επιχορήγηση συνιστά δαπάνη του ελληνικού δημοσίου, βαρύνουσα τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τέλος, σημειώνεται ότι, εκκρεμούν αγωγές δικαιούχων εταιρειών – μελών του ΣΕΕΠΕ στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, με αίτημα την αναγνώριση της υποχρέωσης του Δημοσίου να προβεί στην καταβολή των οφειλόμενων επιδοτήσεων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο