ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗ Reggeborgh στηρίζει την ΑΚΤΩΡ με 50 εκατ. ευρώ. Συμμετέχει στο ομολογιακό δάνειο με το σύνολο του ποσού

Η Reggeborgh στηρίζει την ΑΚΤΩΡ με 50 εκατ. ευρώ. Συμμετέχει στο ομολογιακό δάνειο με το σύνολο του ποσού

Τη συμμετοχή της στο ομολογιακό δάνειο της ΑΚΤΩΡ, ως ομολογιούχος δανειστής με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά την επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων, ανακοίνωσε η ολλανδική Reggeborgh.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστολή που παρέλαβε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Reggeborgh Invest B.V. καθιστά γνωστή την πρόθεση συμμετοχής της στην έκδοση του νέου Ομολογιακού Δανείου της ΑΚΤΩΡ και τη δέσμευση συμμετοχής της στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στην επιστολή της, η Reggeborgh Invest B.V αναφέρει ότι:

-Προτίθεται να συμμετάσχει στο Ομολογιακό Δάνειο της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ως ομολογιούχος δανειστής με το σύνολο του ποσού €50 εκατ., υπό την προϋπόθεση έγκρισης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την επικείμενη εξ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα την 22α Απριλίου 2021. Η αποπληρωμή του συγκεκριμένου δανείου θα λάβει χώρα με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η οποία όπως έχει γνωστοποιήσει το διοικητικό συμβούλιο θα κατευθυνθεί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. μέχρι ποσού €100 εκατ.

-Δεσμεύεται να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής της όπως απορρέουν από την παρούσα μετοχική σύνθεση. Ταυτόχρονα και στην περίπτωση κατά την οποία μέτοχοι της εταιρείας δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους, θα αιτηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αγορά επιπρόσθετων μετοχών που θα προκύψουν από τυχόν αδιάθετα δικαιώματα μετόχων σύμφωνα με διαδικασία που θα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η συμμετοχή στην αύξηση με (α) εξάσκηση ίδιων δικαιωμάτων και (β) εξάσκηση τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων θα γίνει μέχρι του συνολικού ποσού των €50 εκατ.

-Στην περίπτωση κατά την οποία εξασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα ψήφου από τους υφιστάμενους μετόχους η Reggeborgh Invest B.V. δεν θα αναλάβει  επιπρόσθετη συμμετοχή.

-Η παραπάνω πρόθεση/δέσμευση δεν εμποδίζει την Reggeborgh Invest B.V. να αγοράσει επιπρόσθετες μετοχές και/η να συμμετέχει στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων στο μέλλον, εφόσον κριθεί ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην επενδυτική της φιλοσοφία.

Παράλληλα, αιτήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις/δεσμεύσεις της στο ευρύ επενδυτικό κοινό, και να συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο