ΑρχικήLOGISTICSΥπουργική απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έναρξης επαγγέλματος του τεχνίτη ταχογράφου

Υπουργική απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έναρξης επαγγέλματος του τεχνίτη ταχογράφου

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ταχογράφου δημοσιοποίησε το υπουργείο Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, αρμόδια αρχή για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών ταχογράφου ορίστηκε η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, όπου υπάγεται ο τεχνίτης.

Ως «συνεργείο» προσδιορίστηκε το εργαστήριο συντήρησης, επισκευής, εγκατάστασης, βαθμονόμησης, ελέγχου και επιθεώρησης ταχογράφων οχημάτων, για το οποίο έχει εκδοθεί, από την Αρμόδια Αρχή, άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής ταχογράφου.

Στην ίδια απόφαση εμπεριέχονται τα προσόντα του τεχνίτη ταχογράφου, η διδακτέα ύλη και οι υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι η τεχνολογία των ψηφιακών ταχογράφων ολοένα και εξελίσσεται. Ως «συσκευή ευφυούς ταχογράφου» προσδιορίστηκε ο εξοπλισμός που προορίζεται για εγκατάσταση σε οχήματα οδικών μεταφορών για αυτόματη ή ημιαυτόματη απεικόνιση, καταγραφή, εκτύπωση, αποθήκευση και έκδοση στοιχείων που αφορούν στην κίνηση, περιλαμβανομένης της ταχύτητας, αυτών των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 165/2014, και στοιχείων για ορισμένες περιόδους δραστηριότητας των οδηγών τους.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει τη συσκευή ελέγχου, τις κάρτες ταχογράφου και το σύστημα όλων των συσκευών που επικοινωνούν άμεσα ή έμμεσα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της εγκατάστασης, της χρήσης, της δοκιμής και του ελέγχου τους, όπως κάρτες, συσκευή ανάγνωσης δεδομένων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για την τηλεφόρτωση δεδομένων, την ανάλυση, βαθμονόμηση, δημιουργία, διαχείριση δεδομένων ή την εισαγωγή στοιχείων ασφάλειας κλπ.

Πάντως, την τρέχουσα περίοδο, έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην διάθεση καρτών ψηφιακού ταχογράφου, λόγω των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, επιφέροντας αρνητικές συνέπειες, κυρίως στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς.

Πληροφορίες φέρουν την διάθεση των πρώτων καρτών στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο