ΑρχικήLOGISTICSΈκτακτη γενική συνέλευση στη Foodlink για ομολογιακό 2 εκατ. και ΑΜΚ έως 0,52 εκατ.

Έκτακτη γενική συνέλευση στη Foodlink για ομολογιακό 2 εκατ. και ΑΜΚ έως 0,52 εκατ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Foodlink ανακοίνωσε ότι καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

-Σύναψη ομολογιακού δανείου ποσού 2.000.000,00 ευρώ και λήψη κάθε σχετικής απόφασης με αυτήν, έγκριση των όρων του και εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 522.039,90 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

-Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά το σκοπό της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο