ΑρχικήLOGISTICSΚατά 17,7% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Foodlink το 2019. Με ζημιές έκλεισε το έτος

Κατά 17,7% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Foodlink το 2019. Με ζημιές έκλεισε το έτος

Παρά την άνοδο του κύκλου εργασιών, με ζημιές έκλεισε το 2019 για την Foodlink. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 17,7% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018, παρουσιάζοντας πωλήσεις ποσού 64,2 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2019 (2018: ποσό 54,6 εκ. ευρώ).

Το συνολικό EBITDA έφτασε το ποσό 4,7 εκ. ευρώ (634,2 χιλ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ16) έναντι ποσού 1,8 εκ. ευρώ το 2018, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων ποσού 5 εκ. ευρώ (4,7 εκ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ16), έναντι ζημιών ποσού 230 χιλ. ευρώ το 2018.

Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε ποσό 4,4 εκατ. ευρώ (4,1 εκ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ16) έναντι ζημιών ποσού 262 χιλ. ευρώ το 2018.

Τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Foodlink και της μητρικής εταιρείας τη διετία 2018 – 2019

Τα αποτελέσματα της χρήσης, όπως αναφέρεται, έχουν επιβαρυνθεί τόσο για τον Όμιλο όσο και για την εταιρεία κατά 2,64 εκ. ευρώ από εκποίηση ακινήτου και επιπλέον από απομείωση υπεραξίας σε θυγατρικές επιχειρήσεις κατά 1,58 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και απομείωση αξίας συμμετοχών ποσού 1,89 εκ. ευρώ για την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2019 η εταιρεία πούλησε το ακίνητο που κατείχε στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη θέση Πεύκο Παππού έναντι συνολικού τιμήματος 2.500.000 ευρώ στην εταιρεία Realest Link Α.Ε.

Η αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε από την τράπεζα Alpha Bank, ενώ από την πώληση λογιστικοποιήθηκαν ζημιές, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, πριν από λίγες ημέρες, διεξήχθη η γενική συνέλευση μετόχων της εταιρείας. Η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,2 εκατ. ευρώ, αλλά και την επέκταση σκοπού της εταιρείας στις ταχυμεταφορές και τη διενέργεια μεταφορών εμπορευμάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό επί κομίστρω με φορτηγά δημοσίας χρήσεως.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο