ΑρχικήLOGISTICSΝέους κανόνες στην απόσπαση και ανάπαυση οδηγών ενέκρινε η Επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ. Καταπολέμηση παράνομων πρακτικών

Νέους κανόνες στην απόσπαση και ανάπαυση οδηγών ενέκρινε η Επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ. Καταπολέμηση παράνομων πρακτικών

Τη συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Φινλανδικής Προεδρίας για τη μεταρρύθμιση του τομέα οδικών μεταφορών ενέκρινε, σήμερα, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιμέλεια: Μαρίνα Δημητρίου 

Σύμφωνα με το ΕΚ, με τη συμφωνία επιτυγχάνονται σαφείς κανόνες για την απόσπαση των οδηγών, καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση παράνομων πρακτικών και βελτιωμένοι κανόνες για τις ώρες ανάπαυσης των οδηγών.

Οι νέοι κανόνες έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και της ελευθερίας των μεταφορέων να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, καθώς και να συμβάλουν στην οδική ασφάλεια.

Επιπλέον, θα παράσχουν την αναγκαία σαφήνεια για τον τομέα και θα θέσουν τέλος στην άνιση εφαρμογή των κανόνων αυτών μεταξύ των κρατών μελών.

Πιο δίκαιος ανταγωνισμός και καταπολέμηση παράνομων πρακτικών

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία διατηρεί τα υφιστάμενα όρια στις ενδομεταφορές (τρία δρομολόγια εντός επτά ημερών), αλλά για την αντιμετώπιση της απάτης, οι ταχογράφοι οχημάτων θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των συνοριακών διαβάσεων.

Για να αποφευχθεί η “συστηματική ενδομεταφορά”, θα υπάρξει επίσης μια περίοδος «αναβολής» τεσσάρων ημερών πριν από τη διεξαγωγή περισσότερων επιχειρήσεων ενδομεταφορών, εντός της ίδιας χώρας, με το ίδιο όχημα.

Για την καταπολέμηση της χρήσης εταιρειών γραμματοκιβωτίων, οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών θα πρέπει να ασκούν ουσιαστικές δραστηριότητες στο κράτος μέλος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Οι νέοι κανόνες θα απαιτήσουν επίσης τα φορτηγά να επιστρέφουν στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας κάθε οκτώ εβδομάδες.

Δεδομένου ότι οι φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο φορτηγά για να παρέχουν υπηρεσίες διεθνών μεταφορών, οι φορείς εκμετάλλευσης (που χρησιμοποιούν ελαφρά επαγγελματικά οχήματα άνω των 2,5 τόνων) θα υπόκεινται επίσης σε κανόνες της ΕΕ για τους μεταφορείς και θα πρέπει να εξοπλίσουν τα φορτηγά με ταχογράφο.

Σαφείς κανόνες σχετικά με την απόσπαση των οδηγών

Οι κανόνες σχετικά με την απόσπαση οδηγών σε ολόκληρη την ΕΕ θα δώσουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε αυτοί οι κανόνες να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών, να αποφευχθούν διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις και να εξασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή για τους οδηγούς.

Οι συμφωνηθέντες κανόνες ορίζουν ότι οι κανόνες απόσπασης ισχύουν για τις ενδομεταφορές και τις διεθνείς μεταφορές, με εξαίρεση τη διαμετακόμιση, τις διμερείς πτήσεις και τις διμερείς πράξεις με μία πρόσθετη φόρτωση ή εκφόρτωση σε κάθε κατεύθυνση (ή μηδέν στη διέλευση και δύο στην επιστροφή).

Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς

Το συμφωνηθέν κείμενο περιλαμβάνει επίσης αλλαγές που θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ανάπαυσης για τους οδηγούς και θα τους επιτρέψουν να περάσουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι.

Οι εταιρείες θα πρέπει να οργανώσουν το χρονοδιάγραμμά τους, έτσι ώστε οι οδηγοί στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές να είναι σε θέση να επιστρέφουν σπίτι σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας).

Η υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης στο τέλος της εβδομάδας, γνωστή ως κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, δεν μπορεί να ληφθεί στην καμπίνα φορτηγού, το συμφωνηθέν κείμενο λέει. Εάν αυτή η περίοδος ανάπαυσης αφαιρεθεί από το σπίτι, η εταιρεία πρέπει να πληρώσει για τα έξοδα διαμονής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους οδηγούς να υπερβούν τον χρόνο οδήγησης υπό αυστηρούς περιορισμούς για να φτάσουν στο σπίτι για να κάνουν εβδομαδιαία ανάπαυση, όταν βρίσκονται πολύ κοντά στην οικιακή βάση.

Η προσωρινή συμφωνία για την απόσπαση οδηγών εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 22 κατά και καμία αποχή.

Η προσωρινή συμφωνία για τους χρόνους ανάπαυσης των οδηγών εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 5 αποχές.

Η προσωρινή συμφωνία για την πρόσβαση στην αγορά και τις ενδομεταφορές εγκρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ, 17 κατά και καμία αποχή.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο