ΑρχικήLOGISTICS“Ναι” του Συμβουλίου της ΕΕ σε προσωρινή παράταση αδειών, πιστοποιητικών και συμβάσεων για τη στήριξη των μεταφορών κατά του Covid-19

“Ναι” του Συμβουλίου της ΕΕ σε προσωρινή παράταση αδειών, πιστοποιητικών και συμβάσεων για τη στήριξη των μεταφορών κατά του Covid-19

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τα προσωρινά μέτρα, που επιτρέπουν την παράταση της ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών και αδειών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, καθώς και τη χαλάρωση των κανόνων για τη χρέωση τελών επί πλοίων στη χρήση λιμενικών υποδομών.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επιστροφή του κλάδου των μεταφορών την κανονικότητα μετά την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, ενέκρινε δέσμη μέτρων με στόχο να προσφέρει σημαντική ανακούφιση μέσω της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, την άρση διοικητικών επιβαρύνσεων και την αύξηση της ευελιξίας.

Σε δηλώσεις του ο Oleg Butković, υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Υποδομών της Κροατίας και πρόεδρος του Συμβουλίου αναφέρει τα εξής: «Η παράταση της ισχύος των αδειών και των πιστοποιητικών θα παράσχει την ευελιξία και την ασφάλεια δικαίου που απαιτούνται για να διατηρηθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού μας και να εξασφαλιστεί η συνεχής κινητικότητα μέσω των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών, με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας.

Η δυνατότητα άρσης των τελών λιμενικών υποδομών θα συμβάλει στο μετριασμό των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών».

Ο κανονισμός που επιτρέπει την παράταση της ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών και αδειών θα στηρίξει τους μεταφορείς, τους ιδιώτες και τις εθνικές διοικήσεις που, λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη διεκπεραίωση ορισμένων διοικητικών διατυπώσεων εντός των προθεσμιών.

Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις άδειες οδήγησης, τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και τα πιστοποιητικά πλοήγησης.

Επίσης, θα αναβληθούν προσωρινά ορισμένοι περιοδικοί έλεγχοι στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να μην είναι εφικτές στις τρέχουσες περιστάσεις.

Το κείμενο λαμβάνει υπόψη ότι, δεδομένων των διαφορών στην εξάπλωση της πανδημίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, ορισμένα κράτη μέλη είναι σε θέση να συνεχίσουν να εκδίδουν ειδικές άδειες ή πιστοποιητικά, ενώ άλλα δυσκολεύονται ή αδυνατούν να το πράξουν. Ωστόσο, ακόμη και αν μια χώρα εξακολουθεί να χορηγεί η ίδια άδειες, θα πρέπει να κάνει δεκτές τις άδειες που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος το οποίο έχει χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα παράτασης της ισχύος τους. Αυτό θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στη συνέχιση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Η τροποποίηση του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες θα συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική λειτουργία των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων σε συνθήκες πανδημίας, παρέχοντας ευελιξία στην εφαρμογή του ισχύοντος κανόνα που απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισπράττουν τέλη λιμενικών υποδομών. Η τροποποίηση παρέχει στους λιμένες τη δυνατότητα να ακυρώσουν, να αναστείλουν, να μειώσουν ή να μη συλλέξουν προσωρινά τα τέλη από τους χρήστες των λιμένων από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Η ψηφοφορία του Συμβουλίου επί των δύο κανονισμών πραγματοποιήθηκε με γραπτή διαδικασία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους ψήφισε στις 15 Μαΐου. Επίσης, αμφότερες οι νομικές πράξεις θα αρχίσουν να ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι, η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ως προς τις δύο άλλες προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στις 29 Απριλίου όσον αφορά τη δέσμη επειγόντων μέτρων για τις μεταφορές, που πραγματεύεται τις αεροπορικές μεταφορές και την 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο