ΑρχικήMMM185.000 ποδήλατα πουλήθηκαν, στην Ελλάδα, το 2015. Χαμηλή η διείσδυση σε σχέση με την ΕΕ

185.000 ποδήλατα πουλήθηκαν, στην Ελλάδα, το 2015. Χαμηλή η διείσδυση σε σχέση με την ΕΕ

Το 2015, στη χώρα μας, πωλήθηκαν 185.000 ποδήλατα, αριθμός χαμηλότερος σε σχέση με το 2014 κατά 7%.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών, οι πωλήσεις υποχώρησαν σωρευτικά κατά 43%, ενώ η αγορά απώλεσε περίπου το 60% της αξίας της. 

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst της Infobank Hellastat Α.Ε.,  τα πρώτα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, ώθησαν τις πωλήσεις του κλάδου σε επίπεδα μεγαλύτερα των 300.000 τεμαχίων το έτος, ενώ η μέση χρήση ποδηλάτου αυξήθηκε σημαντικά.

Ωστόσο, η παρατεταμένη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών άρχισε να επηρεάζει και τη συγκεκριμένη αγορά, με συνέπεια η ανάπτυξη να σταματήσει και την τελευταία πενταετία να επισημαίνονται πτωτικοί ρυθμοί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκπροσώπους των κατασκευαστικών εταιρειών, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή στη ζήτηση των υπηρεσιών after sales service, καθώς η αύξηση της χρήσης του μέσου από τους ήδη υφιστάμενους ιδιοκτήτες προϋποθέτει τη διενέργεια των απαραίτητων δαπανών για τη σωστή συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του.

Για το λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων του κλάδου δίνουν περισσότερη έμφαση στις εργασίες επισκευών και στα αξεσουάρ και λιγότερο στις πωλήσεις νέων μοντέλων.

Επίσης, η εγχώρια παραγωγή ακολουθεί την προαναφερθείσα πορεία των συνολικών πωλήσεων.

Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες το 2015 παρήγαγαν 103.000 ποδήλατα, ποσότητα μειωμένη σε σχέση με το 2014 κατά 4,6% (περίπου 5.000 λιγότερα τεμάχια).

Επομένως, η συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής στη συνολική αγορά σε όρους όγκου το τελευταίο έτος βελτιώθηκε σε 56%, έναντι 41% πριν από 5 χρόνια.

Σύμφωνα με την κα Αντιγόνη Αμπελακιώτη, Customer Support Manager της Infobank Hellastat, «Προϋπόθεση για την ανοδική πορεία του κλάδου αποτελεί η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε μόνιμη βάση, ώστε να τονωθεί η ψυχολογία των καταναλωτών και να καταστεί εκ νέου πιο ελκυστική η προοπτική απόκτησης ενός ποδηλάτου.

Εξάλλου, ο κλάδος ενέχει περιθώρια μεγαλύτερης ανάπτυξης, καθώς, αν και ή χρήση του ποδηλάτου έχει αυξηθεί σημαντικά, εν τούτοις η διείσδυσή του είναι ακόμα χαμηλότερη σε σχέση με άλλες χώρες».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 9  επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

-Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών το 2014 μειώθηκε κατά 9,3% σε σχέση με το 2013, στα €34,77 εκ.

-Τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 6%, στα €3 εκ., ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,3 εκ., έναντι ζημιών €0,07 εκ. το 2013.

-Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ αυξήθηκε κατά 2 μονάδες, φτάνοντας στο 7,4%. Αντιθέτως, ο αντίστοιχος δείκτης των ΚΠΦ υποχώρησε περαιτέρω στο 0,3%,

-Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε χαμηλός στο 0,5 προς 1.

-Τα υψηλά Αποθέματα διακινούνται διαχρονικά με αργούς ρυθμούς (9,5 περίπου μήνες).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο