ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΔεύτερο έκτακτο συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης

Δεύτερο έκτακτο συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης

Στο έκτακτο συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Post Union-UPU), το οποίο διεξήχθη στις 3-7 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αντίς Αμπέμπα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση της Ένωσης.

Επίσης, σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν για τη συνεισφορά των κρατών-μελών, τη λειτουργία του ταμείου πρόνοιας και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προϊόντων (Integrated Product Plan -IPP), σε συνέχεια προτάσεων που κατέθεσαν τα Συμβούλια Ταχυδρομικών Λειτουργιών (Postal Operations Council-POC) και Διοίκησης (Council of Adiministration-CA) της UPU.

Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της UPU, οι χώρες έθεσαν ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και την αναβάθμιση του ρόλου και της συνάφειάς της. Σχετικά με τις εκλογές στο Συμβούλιο Ταχυδρομικών Λειτουργιών, οι αλλαγές, που αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθούν, θα απλοποιήσουν τη διαδικασία και θα παράσχουν βελτιωμένη περιφερειακή εκπροσώπηση.

Αναφορικά με τις συνεισφορές, καταρχάς τα κράτη-μέλη συμφώνησαν, με μια απόφαση ορόσημο, για τη μείωση της εισφοράς που αναλογεί στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. Επίσης, στο Συνέδριο του 2020 συμφωνήθηκε να συζητηθεί η μεταρρύθμιση του συνολικού συστήματος εισφορών.

Επιπλέον, η συμφωνία των μελών για τη δημιουργία συνταξιοδοτικού ταμείου θα διασφαλίσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την UPU.

Τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν όλες τις προτάσεις, που υποβλήθηκαν μέσω των Συμβουλίων Ταχυδρομικών Λειτουργιών και Διοίκησης, για ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προϊόντων, το οποίο θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου ταχυδρομικών προϊόντων. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα αντικείμενα με υποχρεωτική παρακολούθηση.

Το Συνέδριο αποφάσισε να υιοθετήσει έναν χάρτη ενεργειών για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του 2020, παράλληλα με μία πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβών. Το σύστημα αμοιβής, αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων το τελευταίο διάστημα και σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί το Integrated Remuneration Plan IRP ως οδικός χάρτης για τη σχετική πρόταση.

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση είναι ειδικός οργανισμός του ΟΗΕ που εδρεύει στην ελβετική πρωτεύουσα της Βέρνης. Ιδρύθηκε το 1874 και είναι ένας από τους παλαιότερους διεθνείς οργανισμούς στον κόσμο και είναι το πρωταρχικό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των φορέων του ταχυδρομικού τομέα.

Με ένα παγκόσμιο δίκτυο άνω των 600.000 ταχυδρομικών επιχειρήσεων, 5,3 εκατομμυρίων υπαλλήλων και υλική υποδομή που καλύπτει 192 χώρες, ο τομέας ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί βασική παράμετρο της εθνικής και διεθνούς υποδομής, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και την υλοποίηση της ατζέντας για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030.

Χρήστος Αποστόλου,

Προϊστάμενος Δ/νσης Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

(Περιοδικό eν τ@χει, Τεύχος Νο 54)

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο