ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΔιευκρινίσεις της ΕΕΤΤ για την δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

Διευκρινίσεις της ΕΕΤΤ για την δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

Σε διευκρινίσεις για την δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων προχώρησε η ΕΕΤΤ.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό της ΕΕ συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετα, αναγκαία και κατάλληλα μέτρα, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με το δίκαιο της Ένωσης.

Διαδικασία διαβούλευσης

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα ζητήματα στα οποία της δίνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 διακριτική ευχέρεια και αφορούν κυρίως:

-Το όριο του πλήθους των εργαζομένων που απασχόλησαν κατ’ ελάχιστον οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, που τηρεί η ΕΕΤΤ,  ώστε να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στην ΕΕΤΤ σε συμμόρφωση του υπό διαβούλευση Κανονισμού

-Διευκρινήσεις για τη διαδικασία  καταχώρησης των τιμών των προϊόντων του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, και τη χρήση της εφαρμογής διαδικτυακής PARCEL που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Διευκρινήσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης των διασυνοριακών τιμολογίων καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 και τις κατευθυντήριες γραμμές στην από 12.12.2018 Ανακοίνωση της ΕΕ και το παράρτημα αυτής.

Σημειώνεται ότι διατάξεις που προέρχονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 και δεν παρέχουν κάποιου είδους διακριτική ευχέρεια στην ΕΕΤΤ, δεν σχολιάζονται.

Τα ανωτέρω κείμενα είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ: https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0947.html

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 01.08.2019 μέχρι 25.09.2019.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο