ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΕΕΤΤ: Αναρτήθηκαν τα ερωτηματολόγια για την παρακολούθηση της πορείας της ταχυδρομικής αγοράς

ΕΕΤΤ: Αναρτήθηκαν τα ερωτηματολόγια για την παρακολούθηση της πορείας της ταχυδρομικής αγοράς

Αναρτήθηκαν τα ερωτηματολόγια, του έτους 2019, τα οποία η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποστέλλει στις επιχειρήσεις, προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να αποσταλούν μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση postalstatistics@eett.gr, έως τις 15 Μαΐου 2020 και να είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένα και αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό αρχείο excel.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τις επιχειρήσεις γίνεται ως εξής:

α) Επιλέγετε το αρχείο της Γενικής ή της Ειδικής Άδειας ανάλογα με το είδος της άδειας που κατέχετε.

β) Αποθηκεύετε το ηλεκτρονικό αρχείο στον υπολογιστή σας με όνομα τον Αριθμό Μητρώου της επιχείρησης στην ΕΕΤΤ (π.χ. “11-058.xls” για επιχείρηση με Α.Μ.: 11-058).

γ) Συμπληρώνετε και τα δύο λογιστικά φύλλα, Ποσοτικό και Ποιοτικό καταχωρώντας τις απαντήσεις σας. (Προσοχή: Οι πίνακες 3,4, και 5 του Ποσοτικού συμπληρώνονται μόνο τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων).

Οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια συμπληρώνουν και τρίτο φύλλο «Πρόσβαση στο ΤΔ του ΦΠΚΥ».

Οι επιχειρήσεις που είτε απασχολούν κατ’ ελάχιστον 50 πρόσωπα ως εργαζόμενους και συμμετέχοντες στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, είτε είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη, οφείλουν να συμπληρώσουν σύμφωνα με την ΕΕΤΤ ΑΠ.: 910/003/2019.

Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση των στοιχείων, ελέγχετε την ορθότητά τους και σώζετε το αρχείο.

δ) Επισυνάπτετε το αρχείο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση postalstatistics@eett.gr.

Δήλωση Εσόδων και Πλήθους Αντικειμένων

Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών, δηλώνετε τα έσοδα και το πλήθος αντικειμένων, σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

Περίπτωση 1

Εταιρεία Α: Σύμβαση με τον Αποστολέα, ευθύνη της αποστολής, τιμολόγηση του αποστολέα

Εταιρεία Β: Λειτουργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Α

Και οι δύο εταιρείες συμπληρώνουν και υποβάλουν το ερωτηματολόγιο, αλλά:

Η Εταιρεία Α δηλώνει στα ερωτηματολόγια τον αριθμό των αντικειμένων και τα αντίστοιχα έσοδα. Επί των εσόδων αυτών καταβάλλονται τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη στην ΕΕΤΤ.

Η Εταιρεία Β δεν δηλώνει ούτε αντικείμενα ούτε έσοδα για τις αποστολές αυτές.

Περίπτωση 2

Εταιρεία Α: Λειτουργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Β

Εταιρεία Β: Σύμβαση με τον αποστολέα, ευθύνη της αποστολής, τιμολόγηση του αποστολέα

Και οι δύο εταιρείες συμπληρώνουν και υποβάλουν το ερωτηματολόγιο, αλλά:

Η Εταιρεία Β δηλώνει στα ερωτηματολόγια τον αριθμό των αντικειμένων και τα αντίστοιχα έσοδα. Επί των εσόδων αυτών καταβάλλονται τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη στην ΕΕΤΤ.

Η Εταιρεία Α δεν δηλώνει ούτε αντικείμενα ούτε έσοδα για τις αποστολές αυτές.

Υποχρέωση Υποβολής Ερωτηματολογίων

Η υποβολή του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική ακόμη και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε έσοδα από ταχυδρομική δραστηριότητα κατά το εξεταζόμενο έτος (2019). Η μη υποβολή ερωτηματολογίου δεν συνεπάγεται ότι η επιχείρηση δηλώνει μηδενική ταχυδρομική δραστηριότητα.

-Η επιχείρηση διακίνησε ταχ. αντικείμενα αποκλειστικά κατ’ εντολή και για λογαριασμό άλλης ταχ. επιχείρησης με Γενική Άδεια (με ΣΥΔΕΤΑ άλλης αδειοδοτημένης επιχείρησης), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Γενικών Αδειών – ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013).

-Η επιχείρηση διακίνησε ταχ. αντικείμενα αποκλειστικά κατ’ εντολή και για λογαριασμό άλλης ταχ. επιχείρησης με Ειδική Άδεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Ειδικών Αδειών – ΦΕΚ 1876/Β/31-07-2013).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο