ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΠως σχολιάζει ο όμιλος Quest τις επιδόσεις της ACS. Προβλέπει άνοδο εσόδων το 2018

Πως σχολιάζει ο όμιλος Quest τις επιδόσεις της ACS. Προβλέπει άνοδο εσόδων το 2018

Τις οικονομικές και επιχειρησιακές επιδόσεις της θυγατρικής εταιρείας ACS σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο όμιλος Quest στα αποτελέσματα χρήσης του 2017.

Επιμέλεια: Μαρίνα Δημητρίου

Σύμφωνα με τον όμιλο, τα έσοδα από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε € 97,6 εκατ. (αύξηση 9,6%, σε σχέση με το 2016, τα κέρδη ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκαν σε € 12,3 εκατ. (υψηλότερα κατά 6% από το 2016), ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 11,2 εκατ. (υψηλότερα κατά 4% από το 2016).

Η ACS, κατά το 2017, έδωσε έμφαση στην αύξηση των πωλήσεων, τη συγκράτηση των δαπανών, την διαχείριση του ρίσκου και την παραγωγή θετικών χρηματοροών.

Η εταιρεία, όπως αναφέρεται, είχε μια θετική πορεία με ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της, ενώ τα συνολικά της έσοδα διαμορφώθηκαν σε περίπου ευρώ 99 εκατ. (~+9,9% σε σχέση με το 2016).

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών 2017 αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, σε σχέση με το 2016, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες ταχυδρομείου παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η δραστηριότητα των υπηρεσιών ταχυδρομείου αποτελεί τη δεύτερη βασική δραστηριότητα της εταιρείας μετά τις ταχυμεταφορές και αφορά το 15% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε περίπου ευρώ 12,4 εκατ. (υψηλότερα κατά περίπου 6% από το 2016) ενώ τα ΚΠΦ (EBT) ανήλθαν σε περίπου ευρώ 11,2 εκατ. (υψηλότερα κατά περίπου 5% από το 2016).

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2016 είχαν επηρεαστεί από έκτακτα θετικά αποτελέσματα ύψους € 1,3 εκατ.

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας των ταχυμεταφορών της εταιρείας κατά το 2017 οφείλεται και στη γενικότερη ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς των ταχυμεταφορών που εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και τα επόμενα έτη λόγω της διαρκούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία από τα τέλη του 2016 υλοποιεί την Β’ Φάση της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της διαλογής στην Αττική σε οικόπεδο που είχε αποκτήσει στις αρχές του 2015 στην περιοχή του Αιγάλεω και βρίσκεται στην φάση των μελετών για την λήψη άδειας δόμησης.

Η φάση αυτή αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου διαλογής με πολύ υψηλότερη χωρητικότητα και δυνατότητα διαλογής, ενώ το ύψος της επένδυσης της Β φάσης εκτιμάται να ανέλθει σε περίπου 24 εκατ. ευρώ και θα έχει ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2019.

Για το 2018, η ACS βασίζει την ανάπτυξη των εσόδων της κυρίως στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Η αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφορών εκτιμάται ότι λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) θα κινηθεί θετικά.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωράει και σε αναβάθμιση των μηχανογραφικών της υποδομών και νέων λύσεων για τους πελάτες της, καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου των σημείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), με στόχο την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά αυτή.

Η αγορά του ταχυδρομείου παραμένει μια φθίνουσα αγορά, λόγω της σταδιακής υποκατάστασης της αλληλογραφίας από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλλά το μερίδιο της ACS στην αγορά αυτή είναι ακόμα πολύ μικρό (περίπου 5-6%) και υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης των εσόδων της από την αύξηση του μεριδίου της.

Συνολικά το 2018 εκτιμάται ότι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο αρνητικό γεγονός, η ACS θα παρουσιάσει αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο