ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΦΠΑ και δασμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ

ΦΠΑ και δασμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσει πόσο αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση, εκ μέρους της ΕΕ, των προκλήσεων που θέτει το ηλεκτρονικό εμπόριο ως προς τον ΦΠΑ και τους δασμούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές θα εξετάσουν το κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και τησυνεργασία μεταξύ κρατών μελών, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον ο ΦΠΑ και οι δασμοί στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου εισπράττονται στο ακέραιο.

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με την είσπραξη του ΦΠΑ και των δασμών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, προς ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τομέα που εξακολουθεί να ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης παρατυπιών ως προς τον ΦΠΑ και τους δασμούς, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αυτό επηρεάζει άμεσα τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και έμμεσα τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεδομένου ότι μειώνει τις συνεισφορές των κρατών μελών που βασίζονται στους δασμούς και στον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι απώλειες ΦΠΑ από το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, που οφείλονται στην απαλλαγή των αποστολών μικρής αξίας, ανέρχονται έως και σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Η είσπραξη του ΦΠΑ και των δασμών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ενείχε πάντοτε κίνδυνο εμφάνισης παρατυπιών. Συγκεκριμένα, οι τρέχουσες ρυθμίσεις αφήνουν περιθώριο για καταχρήσεις από προμηθευτές εκτός ΕΕ.

Αυτό αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα για τους εμπόρους της ΕΕ και οδηγεί σε απώλεια εσόδων για την ΕΕ», δήλωσε η Ildikó Gáll-Pelcz, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο.

Ενώ η ενιαία αγορά κατάργησε τους συνοριακούς ελέγχους για το ενδοενωσιακό εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, τελωνειακοί έλεγχοι εξακολουθούν να διενεργούνται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για όλα τα μη ενωσιακά προϊόντα που εισέρχονται σε κάθε κράτος μέλος.

Από αυτή την άποψη, οι ψηφιακά παρεχόμενες από τρίτη χώρα υπηρεσίες αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει φυσική διέλευση συνόρων, δεν υποβάλλονται στους ίδιους ελέγχους με τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ., προειδοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επισκέψεις στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και στη Σουηδία. Η σχετική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα μέσα του 2019.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο