ΑρχικήLOGISTICSΠως σχολιάζει ο ΣΕΒ τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για Επιχειρηματικά Πάρκα, εφοδιαστική αλυσίδα, μεταποίηση

Πως σχολιάζει ο ΣΕΒ τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για Επιχειρηματικά Πάρκα, εφοδιαστική αλυσίδα, μεταποίηση

Ως «αποσπασματικό, με δυσκαμψίες, αλλά και με αναπτυξιακό αποτύπωμα» χαρακτηρίζει το πολυνομοσχέδιο ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο του δελτίο για την ελληνική οικονομία, ξεχωρίζοντας ωστόσο ως θετικές τις ρυθμίσεις που προωθούνται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής, καθώς και την μεταποίηση.

Όπως επισημαίνεται, «το πολυνομοσχέδιο περιέχει, κυρίως, παρεμβάσεις που αφορούν σε μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα που, κατά κανόνα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αποτελούν μακροχρόνια αιτήματα της επιχειρηματικής κοινότητας και εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, των αγορών, της κοινωνικής πολιτικής, της διοικητικής μηχανής, κ.ο.κ.

Εκτιμάται ότι οι ρυθμίσεις αυτές έχουν αναπτυξιακό αποτύπωμα, παρ’ όλες τις διατηρούμενες στρεβλώσεις και δυσκαμψίες, σε ορισμένα θέματα. Αποτελούν δε τη θετική όψη των κατά τα λοιπά «δαιμονοποιημένων» μνημονίων που εξαρχής είχαν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό κράτους και αγορών.

Το πολυνομοσχέδιο χαρακτηρίζεται ωστόσο από αποσπασματικότητα, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο για ένα νομοσχέδιο “μωσαϊκό” μνημονιακών υποχρεώσεων αλλά και διστακτικότητα, καθώς ακόμη και για τα συγκεκριμένα πεδία που επιλέγονται να μεταρρυθμιστούν υπάρχουν παρεμφερή, εξίσου σημαντικά ή και σημαντικότερα θέματα που περιμένουν λύσεις».

Παρά τα προαναφερθέντα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, «σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αξίζουν στήριξης».

Ο Σύνδεσμος ξεχωρίζει ιδιαίτερα οι ρυθμίσεις για την εξορυκτική βιομηχανία, τα επιχειρηματικά πάρκα, τους πλειστηριασμούς, την αγορά ενέργειας, την εφοδιαστική αλυσίδα, την κτηματογράφηση, τις απαλλοτριώσεις, τη μεταφορά 14 ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο και, τέλος, οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Τα σχόλια του ΣΕΒ για τα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου είναι τα ακόλουθα:

Άρθρο 158: Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Οι διατάξεις σχετικά με την έγκριση εγκατάστασης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, αναμέναμε να επιφέρουν μια ουσιαστική ελάφρυνση στην αδειοδοτική διαδικασία των επιχειρήσεων, και να ευθυγραμμίζεται με τη συνολική πρωτοβουλία απλοποίηση της αδειοδότησης που έχει αναλάβει το αρμόδιο υπουργείο. Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι, παρά τις καλές προθέσεις, οι νέες διατάξεις δεν επιτυγχάνουν να απλοποιήσουν ουσιαστικά τη διαδικασία. Ειδικότερα, διατηρείται η υφιστάμενη χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης η οποία μετονομάζεται σε «έγκριση εγκατάστασης» και κυρίως ο αναχρονιστικός τρόπος κατάταξης των δραστηριοτήτων, βάσει των κριτηρίων για την όχληση. Επιπλέον, οι διατάξεις δεν εξασφαλίζουν μια ξεκάθαρη διαδικασία, η οποία θα έδινε σε έναν επιχειρηματία τη δυνατότητα να γνωρίζει, εξ αρχής, αν μπορεί, ή όχι, να υλοποιήσει μία επένδυση, καθώς η έγκριση εγκατάστασης δεν συνδέεται με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας. Τέλος, διαπιστώνεται ότι παραμένουν προβλέψεις οι οποίες προκαλούν περαιτέρω γραφειοκρατία και διοικητικό βάρος, αντί να διασφαλίζεται η μείωση τέτοιων διαδικασιών, ενώ δεν εντάσσονται προβλέψεις που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την σταθερότητα του πλαισίου προς όφελος του επιχειρηματία.

Άρθρο 159-165: Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική και απλούστευση άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής

Τα περισσότερα θέματα παρέμεναν σε εκκρεμότητα μετά την ψήφιση του Ν4302/14. Η αντιμετώπιση τους αποτελεί μεν θετική εξέλιξη, ανατρέπει όμως την ομαλή λειτουργία του κλάδου μιας και οι ειδικότερες και πιο κρίσιμες προβλέψεις εφαρμογής παραπέμπονται σε πολλές μελλοντικές ΚΥΑ. Ενδεικτικά: ΚΥΑ έγκρισης εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (άρθρο 160), ΚΥΑ συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων (άρθρο 160), ΚΥΑ δημιουργίας και τήρησης της βάσης δεδομένων περιβαλλοντικών επιδόσεων (άρθρο 160), ΚΥΑ εγκατάστασης και κατάταξης σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό όχλησης (άρθρο 160), ΥΑ για την επέκταση των εγκαταστάσεων Γενικής Αποθήκης (άρθρο 161), ΥΑ παράτασης λειτουργίας γενικής αποθήκης (άρθρο 161). Η νομοθετική αυτή τακτική δημιουργεί σημαντικές ασάφειες για τις διαδικασίες αδειοδότησης με απροσδιόριστο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες δευτερογενείς εκκρεμότητες ολοκληρώνονται 3 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν4302/14.

Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011

Οι διατάξεις που προβλέπονται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) υλοποιούν ορισμένες από τις συνολικά 58 συστάσεις που είχε δημοσιοποιήσει ο ΣΕΒ, ωστόσο η υλοποίηση της πλειοψηφίας αυτών εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, με συνέπεια τα ΕΠ να μην μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ειδικότερα, ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη κρίνεται η υλοποίηση του πάγιου αιτήματος του ΣΕΒ για την πρόβλεψη του «Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας». Ωστόσο, κρίσιμης σημασίας είναι η προβλεπόμενη ΚΥΑ, εντός των επόμενων 6 μηνών, η οποία θα καθορίζει τους σχετικούς όρους, προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση της πρόβλεψης και να εκτιμηθεί εάν αυτή θα ανταποκρίνεται πράγματι στις προσδοκίες της επιχειρηματικότητας. Επισημαίνεται ότι ως προβληματικός κρίνεται ο περιορισμός της διάταξης στη βιομηχανική δραστηριότητα και ο αποκλεισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με το παρόν άρθρο υλοποιούνται επίσης άλλες τρεις θετικές δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης των ΕΠ και τους απαιτούμενους όρους, ενώ εντοπίζουμε και διατάξεις, η χρησιμότητα και η συμβολή των οποίων στην επίλυση των προβλημάτων των ΕΠ δεν γίνεται κατανοητή.

Άρθρο 217-218: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων & Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

Η ρύθμιση είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των κατασκευών, καθώς προάγει τη διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρισης, καταγραφής και παρακολούθησης των στοιχείων και δεδομένων που αφορούν σε αυτά αλλά και μέσω της προβλεπόμενης διασύνδεσης του νέου Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα και μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Περαιτέρω, οι διατάξεις καθιστούν ευχερέστερη την επίβλεψη της τήρησης των διαγωνιστικών διαδικασιών και όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ προάγουν τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό για τη διενέργεια μελλοντικών διαγωνισμών και αναθέσεων από τις αναθέτουσες αρχές, φορείς και ιδιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΕΒ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η μεταφορά 14 ΔΕΚΟ με 40 χιλιάδες εργαζόμενους στο Υπερταμείο αποτελεί γεγονός που χαρακτηρίζεται ως μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού καθώς δίδεται σαφής προτεραιότητα στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο